Dr. Kántor Balázs

Kommentár tett közzé a 141/2020. (IV. 21.) Korm. rendelethez a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításához, illetve a 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelethez a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda adócsoport vezető, dr. Kántor Balázs.

A csökkentett munkaidős foglalkoztatás szabályinak módosítása

  • A munkaidő csökkenthető akár 25%-ra, tehát napi 2 órára is.
  • A jogszabály alapján ezzel összhangban – feltéve, hogy ez volt a kormányzati szándék – az állami támogatás összege is mintegy nettó 112 000 Ft-ra nő.
  • A létszámtartási kötelezettség az adott munkavállaló munkaviszonyának fenntartására irányul a statisztikai létszám fenntartása helyett, és a munkavállaló felmondása, vagy a munkáltató azonnali hatályú felmondása nem jelenti a kötelezettség megsértését. A kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató munkáltatók esetében is megszűnik a statisztikai létszám fenntartására vonatkozó kötelezettség, bár a továbbfoglalkoztatási kötelezettség fennmarad.
  • A túlóra-tilalom is csak az adott munkavállaló tekintetében értelmezendő.
  • Az új szabályok egyértelművé teszik, hogy a home office-ban dolgozók is kaphatnak támogatást.
  • Nincs kötelező fejlesztési idő abban az esetben, ha a csökkentett munkaidő a korábbinak legfeljebb a fele. Ebben az esetben bért sem kell fizetni a munkáltatónak a fejlesztési időre.

Továbbra sem teljesen világosan, hogy a munkáltatónak kell-e igazolni a nemzetgazdasági érdeket, illetve a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás gazdasági indokait, mivel nem minden ezzel kapcsolatosan rendelkezést helyeztek hatályon kívül, és a megmaradó, valamint hatályon kívül helyezett rendelkezések között átfedés van.

Adóváltozások

Jelentős könnyítés a vállalkozásoknak, hogy beszámolóikat elegendő szeptember 30-ig elkészíteni és közzétenni, ha arra egyébként kötelezettek lettek volna a kormányrendelet szerinti új határidő előtt. Az ún. közérdeklődésre számot tartó gazdálkodókra (elsősorban a tőzsdén jegyzett cégekre) a veszélyhelyzet következtében módosított határidők nem vonatkoznak.

Az éves adók (társasági adó, helyi iparűzési adó, kiva, Robin Hood-adó, innovációs járulék) bevallási és fizetési kötelezettségének határideje szintén szeptember 30-ra tolódik.

A cégeknek lehetőségük lesz a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig az adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb ötmillió forint adótartozásukra hathavi fizetési halasztást vagy tizenkét havi részletfizetést kérelmezni. Ahhoz, hogy a fizetési könnyítést megkapják, igazolniuk vagy valószínűsíteniük szükséges, hogy a fizetési nehézség a koronavírus okozta helyzet miatt állt be.

A vállalkozások dönthetnek arról, hogy fizetési halasztás vagy részletfizetés helyett inkább adómérséklés iránti kérelmet nyújtanak be. A fennálló adótartozás ebben az esetben legfeljebb húsz százalékban, maximum ötmillió forint erejéig mérsékelhető. Korlátozó rendelkezés, hogy a kérelem csak egy adónem vonatkozásában nyújtható be.