Nehéz év elé nézünk - jelezte előre a kamara elnöke, Pongraczne dr. Csorba Éva (képünkön). Elmondta: az új, az Ügyvédi tevékenységről szóló törvényből (Üttv.) eredően a MÜK idén szinte kéthetente ülésezik és alkotja meg a még hiányzó szabályzatokat, amelyek az ügyvédi munkát meghatározzák. A hatósági eljárásban és az egyéb ügyekben is az új kötelezettségekből eredően új eljárás rendeket, határozat mintákat kell alkotni az eddig jól beváltak helyett. A jogalkotási dömping természetesen a hazi ügyvédséget és a MÜK-öt, de a területi kamarákat is mélyen érinti.

A fejlemények mögé látni, következtetéseket levonni

‏Az Üttv. alapján a MÜK központi ereje növekedett. Sok feladatot vett át a MÜK a területi kamaráktól. Pl. a letéti nyilvántartás és az ügyvédi nyilvántartás feladatát is. Fontos és sürgős feladatnak nevezte meg az ügyvédi kirendelések rendbetétele. ‏A területi kamara dolga a kirendelések alapjainak meghatározása, országosan a MÜK koordinálja. Minden kezdet nehéz - mondotta, e téren is vannak anomáliák, amelyeket fel kell számolni.

Kiemelte: az állandóan változó jogszabályok miatt az ügyvédi hivatás szinten tartása megnövekedett szakmai tudást igénnyel jelentős mértékű adminisztrációs, számítástechnikai és egyéb feladatokkal együtt.

A társadalom egyénekből áll, akiknek az evolúciós tulajdonságai, szokásai, beidegződései lassabban változnak, mint a technológia - mutatott rá az elnök. Az egyének méltósága, személyisége, vagyoni, kulturális érdekei szociológiai valóságukban a jövőben sem szűnnek meg. Az ügyvédi hivatás és a jogállam alapértékeit az évszázadok során ezek az a szociológiai elemek alakították ki. Véleménye szerint az ügyvédi hivatás alapértékein semmilyen technológia nem fog tudni erőt venni, csak rajtunk áll, hogy „felvegyük a kesztyűt”, tanuljunk, dolgozzuk és gyakoroljuk hivatásunk alapértékeit.

Az ügyvédi hivatás alapja: a személyes kapcsolat

Ügyvédség jövőjéről szólve egyebek mellett arról szólt, hogy az informatika térnyerése a jogászi munkában, a „robotügyvédek” problémaköre sokkal összetetteb jelenség és kilátás, mint amilyennek felszínes megközelítésben látszik. Kevés olyan ügyvédre lesz szükség, akik annyira specializálódnak majd, hogy személyükben nélkülözhetetlenek lesznek. "Esetünkben (Magyarországon, Somogy megyében) úgy látom, jó ideig nem lesznek olyan emberek, akik a majdani internetes majdani lehetőségeket ki tudják majd használni". Úgy tűnik - hangsúlyozta -, hogy a perszonális kapcsolat, ami az ügyfél és ügyvéd között fennáll, nálunk még sokáig fog működni. Az informatika, az eszközök lehet, hogy gyorsan változnak, de az emberek szokásai lassabban változnak.

Figyelmeztető számok

‏Magasabbra kell emelni viszont a munkadíjat amiatt, hogy minőségi munkát végzünk. Ehhez persze nagyobb és naprakész felkészültség szükségeltetik.

A kamara helyzetét jellemezve, egyebek mellett elmondta, hogy a tevékenységi formákat tekintve látható, hogy 2017. év végére az irodák száma a megyében 52-re csökkent: 43 egyszemélyes iroda mellett 9 társas iroda működik. Az egyszemélyes irodák közül 4 iroda az alapító ügyvéd szünetelése miatt inaktív, 1 iroda a jogutód nélküli megszüntetési eljárás hatálya alatt áll.

A 2017. évi 125 fős kirendelhető létszám 2018. év elejére 128 főre módosult, lényegében stagnál. 2018. július 1-től az ügyvédek régi óhaja teljesül, az ügyvédi kamara fogja a büntető kirendeléseket egy elektronikus automatikus rendszerrel szétosztani a büntető kirendelést vállaló illetve a gyengébb ügyvédi ellátottsággal rendelkező területeken az eddig gyakorlat szerint valamennyi helybeli ügyvédnek. Erre tekintettel szükséges a büntető védelemre kirendelhető ügyvédek listáját aktualizálni és külön listára szedni az eseti gondnoki, ügygondnoki tisztséget vállaló ügyvédek névsorát.

Több figyelem a részletekre

Részletesen foglalkozott a tagdíj-befizetésekkel,a pénzmosás elleni ügyvédi kötelezett-ségekkel és a letétkezeléssel kapcsolatos ügyvédi kötelezettségekkel.

A panaszok száma 2017-ben 35 db volt, mely csökkenést mutat. Minden évben felhívjuk a tagság figyelmét – saját érdekükben - az ügyféllel kötött ügyvédi tényvázlat fontosságára, hiszen panasz esetén a bizonyítási teher megfordul.

Az oktatás, továbbképzés fontosságát hangsúlyozva, elmondta: oktatásuk változatlanul a Pécsi Ügyvédjelölti Oktatási Központban valósul meg, ahol Somogy - Tolna - Baranya megyei ügyvédek képezik a jelölteket. Az oktatási központ működéséhez a jelöltek arányában mindhárom megye, így a somogyi kamara is hozzájárul.

A bizottsági beszámolókat követően dr. Csurgó Ottó ügyvéd, a MÜBSE ügyvezetője tartott előadást az ügyvédi biztosítás időszerű kérdéseiről.

Statisztika

A kamarai tagok öszlétszáma: 290, (aktív ügyvéd 255, szünetelő ügyvéd: 27 (+1 felfüggesztés hatálya alatt), kamarai tag jogtanácsosok 35, alkalmazott ügyvéd 8, ügyvédjelölt 11, kamarai tag jogi előadó 3).