Ügyvédek Lapja 2020/1.

Ferenc pápa a Nemzetközi Büntetőjogászok Egyesületének rómában megtartott soros kongresszusa során vatikáni látogatásra hívta meg a résztvevőkez, s előttük elmondott beszédében elemezte a büntetőjoggal kapcsolatos észrevételeit, megállapításait. (Ezzel a jelentős eseménnyel korábbi közleményünkben foglalkoztunk, lásd: Hogyan vélekedik Ferenc pápa a büntetőjogról?)

Írásában dr. Bárándy Péter egyebek mellett foglalkozik azokkal a jelenségekkel, amelyek a pápai beszéd tartalmi elemeinek megfelelően jelennek meg a magyar büntetőjogban, illetőleg az e jelenségekkel kapcsolatos a pápa által megfogalmazott gondolatok véleménye szerinti megalapozottságára mutat rá.

Összefoglalólag megállapítja: a pápai beszéd a világ számára morális iránytűként jelentkezik ezért fontos hogy gondolatilag eljut a büntető jogászok és a kriminológusok jelentős hányada által szorgalmazott helyreállító (restoratív) igazságszolgáltatás eszmééig. Jól érzékelhetően elfogadhatatlannak és céltalannak tartja a büntető irracionalitás által előhívott szabadságkorlátozó intézkedések és büntetések túlburjánzását. Az ebből törvényszerűen fakadó, személyiséget pusztító börtönbéli zsúfoltságot és önkényt. Valóban, a büntetőjog intézményeinek nem csupán a társadalom által igényelt igazságosság érvényre juttatását kell céloznia, hanem a társadalmi béke helyreállítása érdekében a bűncselekménnyel sérült szabadságjogokat kell visszaállítania. Ennek a szemléletmódnak az első jegyei a mi büntető anyagi és alaki jogunkban is – dicséretesen – megjelentek, pld. a „tevékeny megbánás” büntethetőséget megszüntető, illetve korlátlan büntetés- enyhítést biztosító jogintézményében.

Dr. Bárándy Péter végül azt hangsúlyozza, hogy véleménye szerint kellő hangsúlyt kell kapnia a pápai megnyilvánulásból tükröződő azon meggyőződésnek, hogy a büntetőjogászok társadalmát alkotó hivatásrendek tagjainak mindennapi cselekvését a rendek stabil szabályainak „szenvedélyes” betartása határozza meg. Ez a normahűség biztosíthatja – egyebek között azt -, hogy a hivatásgyakorlók – így az ügyvédek is – ellenállva a politika által szorgalmazott büntető populizmusnak a büntetőjog pápa által vallott feladatát, a társadalmi béke biztosításában való részvételt elláthassák.

* * * * * * * * * * * * * * *

Dr. Bárándy Péter írása az Ügyvédek Lapja 2020/1. számában olvasható.

Elérhető: ugyvedeklapja@panpress.hu

(Címfoto: hirklikk)