A MIGRÁCIÓS FÓRUM ELSŐ ÜLÉSE A CIVIL TÁRSADALOM ÉS AZ EURÓPAI INTÉZMÉNYEK EGYÜTTES RÉSZVÉTELÉVEL

Az Európai Migrációs Fórum első ülését 2015. január 26-27-én tartották ‘Biztonságos utak, biztonságos jövők’ témakörben. Hogyan lehet kezelni az egész Mediterrán térséget érintő vegyes migráns áramlást? A Fórumon a CCBE-t Noemi Alarcon, a CCBE Migrációs Munkacsoportjának tagja képviselte. Az Európai Migrációs Fórumot, mint európai platformot az Európai Bizottság állította fel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal együttműködésben, ahol a civil szervezetek és az európai intézmények együttesen megvitatják a bevándorlást, menedékjogot és a migráns integrációt. A Fórum célkitűzése, hogy a migrációval, a menedékjoggal és migráns integrációval kapcsolatban a civil társadalom képviselői hangot kapjanak, és az európai intézmények számára elősegítse a migráció témáját illető átfogó megközelítést.

Részletesebben: [http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-...]

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁST FOGLAL AZ ÜGYVÉDEK EURÓPAI UNIÓBANTÖRTÉNŐ MEGFIGYELÉSÉT ILLETŐEN

Az EP képviselők a 2015. január 13-ai plenáris ülésen aggodalmukat fejezték ki az ügyvédek és ügyfeleik közötti telefonbeszélgetések titkosszolgálatok általi lehallgatása kapcsán, mely Európa különböző részein is megtörtént.

Az ügy a Holland Belügyminiszter legutóbbi bejelentését követően robbant ki, amikor is kiderült, hogy éveken keresztül kémkedett a Holland Titkosszolgálat (AIVD) egy amszterdami ügyvédi iroda, Prakken d’Oliveira után. A CCBE adatgyűjtéséből azóta kiderült, hogy ügyvédek és ügyfeleik kommunikációjának rendőri vagy titkosszolgálati megfigyelése hasonló ügyekben már Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Írországban, Csehországban és Lettországban is megtörtént.

Politikai nézettől függetlenül az EP képviselők teljes egyetértésben kifejezték, hogy a kémkedés e formája elfogadhatatlan, és az uniós intézményektől nyomozásokon, szankciókon, valamint törvénykezési úton keresztül megvalósuló intézkedéseket követeltek.

Részletesebben: [Members of the European Parliament denounce surveillance of lawyer-client communications]


A TÖRVÉNYALKOTÓK MEGEGYEZTEK AZ UNIÓS PÉNZMOSÁS ELLENI SZABÁLYOKRÓL

Az Európai Parlament és a tagállamok januárban megegyeztek a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló 4. irányelv végleges szövegében, aktualizálva ezzel a 2005-ben elfogadott korábbi irányelvet. Számos új módosítást vezetett be: az adótanácsadás is jelentéstételi kötelezettség alá esik, a bűncselekmények definíciója kibővül, az adózási bűncselekményt is magába foglalja, a szakmai titoktartás és az önszabályozó testületek szerepe az első fokú hatósági szintű jelentéstételi kötelezettséget illetően növekvő védelmet élvez, a vállalati és egyéb jogi személyek, ideértve a trösztöket is, tulajdonosainak adatait rögzítő központi nyilvántartások bevezetése és nyilvánossá tétele kapcsán teljes hozzáférést az irányelvben meghatározott kör kaphat, illetve meghatározott körülmények között mások is (jogos közérdekre hivatkozva oknyomozó újságíró, civil szervezetek, más érintett polgárok…).

CCBE PROJEKTINDÍTÓ MEGBESZÉLÉSTTARTOTT A BELARUSZ KAMARÁVAL

A CCBE delegáció a Belarusz Ügyvédi Kamarával 2015. január 27-én találkozott Minszkben. Az ülés, a 2012. júniusi első ülést követően, a felek közötti lehetséges együttműködésre koncentrált, mert jelenleg a Belarusz Kamara nem tagja a CCBE-nek. A résztvevők megegyeztek, hogy 2015. szeptemberben közösen szemináriumot szerveznek Minszkben, mely az európai szakértőknek és a belarusz ügyvédeknek lehetőséget biztosítana, hogy megtárgyalják azon közös érdeklődésre számot tartó témaköröket, mint a mediáció, jogsegély és a szakmai titoktartás.

AZ ECHR PUBLIKÁLTA A 2014. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES JELENTÉSÉT

A 2015. január 29-én közzétett éves jelentésében az Európai Emberi Jogi Bíróság az esetjogi fejlődésről, valamint a 2014. évi statisztikai adatokról adott számot, ahogy az országok által elkövetett jogsértésekről is táblázatot készített.

A jelentés rámutat a 14. számú Protocol elfogadását követően bevezetett új munkamódszerekre, mely az Egyezmény ellenőrző rendszerét módosította, és a függőben tartott ügyek számának 30%-os csökkenéséhez vezetett. Ugyanakkor a Bíróság újra aggodalmát fejezi ki az ismétlődő esetek mennyiségét illetően, mely az összes függő ügy felét is kiteszi.

Részletesebben: [Annual Report 2014 of the European Court of Human Rights]

KÖZELI ESEMÉNYEK

2015. 02. 23-25. Global Law Summit, London

2015. 03. 26-27. Bundesrechtsanwaltskammer 2nd International Lawyers Forum, Berlin