A tisztújításra vonatkozó főbb szempontok

(1) Az ÜJT Elnökségébe minden, a Budapesti Ügyvédi Kamarában nyilvántartott ügyvédjelölt választható, aki a jelentkezési határidőn belül érvényes pályázatot nyújtott be.

(2) Az elnökségi tagok mandátuma 1 évre szól. A megválasztott elnökségi tagok mandátuma 2019. szeptember 6. napján kezdődik.

(3) A választáson való indulás feltétele a pályázati kiírásnak megfelelő pályázat benyújtása. A tisztújító választások során beérkezett pályázatok elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról az ÜJT Elnöksége dönt.

(4) A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) önéletrajzot,

b) pályázati programot, amelyben megjelöli a betölteni kívánt tisztséget.

(5) A pályázónak a pályázat minden lapját saját kezű aláírásával kell ellátnia.

(6) A pályázatok leadási határideje: 2019. augusztus 29., 12:00 óra

(7) A pályázatot elektronikusan kell benyújtani az alábbi e-mail címre: ujt@bpbar.hu

(8) Az ÜJT Tisztújító Közgyűlés helyszíne és időpontja: Budapesti Ügyvédi Kamara Klubterem (1055 Budapest, Szalay utca 7.) 2019. szeptember 5. napján 18:00 órától

(9) A szavazatokat a Tisztújító Közgyűlés által megválasztott 3 fős Szavazatszámláló Bizottság összesíti.

(10) Az elnök és az elnökségi tagok vonatkozásában külön-külön kell szavazást tartani.

(11) Az elnökség megválasztott tagja a négy legtöbb érvényes szavazatot kapott jelölt. Ha közülük valakit elnöknek is megválasztottak, az ő eredményét a szavazatok összesítésekor figyelmen kívül kell hagyni.