Az Országgyűlés 2017. június 13-án fogadta el a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvényt. Ehhez az aktushoz négy éves előkészítő munka vezetett. Gyökeres változások elé néz a hazai ügyvédség is.

Más minőség fog bekövetkezni.

Valamennyi hivatásrend új kihívásokkal kerül szembe. Olyanokkal, amelyek szemléletváltást is megkövetelnek az eljárási szereplőktől.

A könyv szerzője 2014-től vett részt a kodifikációs munkában. Tagja volt az új Be.-t előkészítő kodifikációs bizottságnak, majd a tanácsadó testületnek, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara jogalkotási munkacsoportjának.

Voltaire szerint „Ha jó törvényt akarsz, vesd tűzbe a régit és alkoss újat”. Szerencsére az új

kódex megalkotásánál nem ez a szemlélet érvényesült – jelzi előre a ajánlásában a kötet kiadója, a HVG ORAC . A jelentős változások ellenére megmaradt a büntetőeljárás hagyományos és történetileg kialakult rendszere.

A kötet, csakúgy, mint a szerző korábbi könyve – Periszkóp (Jogi ÖTpercesek) 2010–2015 – rendhagyónak számít a jogi kiadványok piacán. Az újdonság erejével hat a címben is testet öltő szemléletmód. Védői szemmel...

Dr. Csomós Tamás az elméleti és gyakorlati problémákat olyan, a hivatásrendhez igazodó látásmódban elemzi, amely nem hagyja hidegen az olvasót. Együttgondolkodásra és vitára késztet.

Vélemények:

  • Dr. Bánáti János: A büntető anyagi jogi és eljárásjogi témájú tanulmányok, jogi ötpercesek mindegyike külön-külön is értékes, de kötetbe foglalva olyan nagy ívű áttekintést tesz lehetővé a büntetőjog területén dolgozó jogászoknak, ami nélkülözhetetlenné teszi ezek ismeretét.
  • Dr. Harangozó Attila: A jogrendszer működtetésének javítása egyfajta misszióként jelenik meg minden gondolatában úgy, hogy a meglévő értékek megóvását soha nem veszíti szem elől.