A Magyar Helsinki Bizottság az elmúlt években több kutatást készített a védőkirendelés szabályairól és gyakorlatáról, amelyek eredményei alapján javaslatot tettek annak reformjára. A kutatások mellett folyamatosan nyomon követik a kirendelt védői rendszer alakulását - írják közleményükben.

Jelen háttéranyag egy 2017-ben indult, Hatékony jogi segítségnyújtás a kényszerintézkedésekkel kapcsolatos eljárásokban című, az Európai Unió által támogatott projektjükben, elsősorban a budapesti tapasztalatok alapján íródott egy ügyvédi szakértői munkacsoport korábbi megbeszélésére.

Ugyanakkor fontosnak tartják, hogy az összegyűjtött tapasztalatok és javaslatok szélesebb szakmai körhöz is eljussanak.

Céljuk, továbbra is az, hogy

felmérjék: a védőkirendelés reformja milyen változásokat hozott és nehézségekbe ütközött, és milyen megoldások elképzelhetők utóbbiak enyhítésére.

A 2018. július 1. óta működő kirendelt védői rendszer reformjáról véleményét kialakítva, az MHB a vonatkozó jogszabályokból és szabályozókból, valamint az egyelőre sporadikusan elérhető gyakorlati tapasztalatokból indult ki. A szabályok mellett forrásként a Budapesti Ügyvédi Kamara hírlevele és ügyvédek informális beszámolói szolgáltak számukra.

Megállapítják:

a kirendelt védői rendszer reformja kétség kívül előrelépést jelent a korábbi szabályokhoz és gyakorlathoz képest.

A jogalkotói szándék egybeesik a terheltek hatékony védelemhez való alkotmányos jogának erősítésével. Kétségtelen, hogy a 2018. július 1-én hatályba lépett új rendszer arányosabb ügyelosztást biztosít a védelmet ellátó ügyvédek között, mint a korábbi. Ez feltehetően a terheltek hatékony védelmét is elősegíti.

Természetes, amit az eddigi tapasztalatok mutatnak: a reform nem hibátlan. Elsődleges felmérésünk alapján

a legjelentősebb nehézségek a szabályok gyakorlati alkalmazásával, a kirendelt védői díjjal és a helyettes védő intézményével kapcsolatban merültek fel.

Ezeket a a tanulmányi háttéranyagban részletesebben elemzik. A felvetődő problémákhoz megoldási javaslatokat is társítottak, elősegítendő az akadályok kiküszöbölését, illetve a lehetséges megoldások kidolgozását. Az MHB listája - saját értékelésük szerint - egy ötlettár, amely nem feltétlenül helyes (és nem feltétlenül tükrözi a Magyar Helsinki Bizottság álláspontját sem), illetve biztosan nem teljes.

Az MHB A VÉDŐKIJELÖLÉS ÉS –KIRENDELÉS GYAKORLATA AZ ÚJ BE.-BEN című tanulmányi háttéranyagának teljes szövege ide kattintva olbasható.