Kifejtette: 2019-ben több mint 1 millió 166 ezer ügy érkezett a bíróságokra, ez 6,6 százalékkal volt kevesebb, mint 2018-ban. A csökkenés évek óta tetten érhető, minden bírósági szinten. A legnagyobb, 13,1 százalékos, az ítélőtáblákon volt tapasztalható, ezt követte a Kúria 11,6 százalékkal - jelezte.

2019-ben több, mint 1 millió 191 ezer ügy fejeződött be a bíróságokon, ez 7,9 százalékos csökkenés az egy évvel azelőttihez képest.

Hozzátette: 2019 végén a folyamatban lévő ügyek száma 10,6 százalékkal volt kevesebb, mint 2018 végén.

Az elnök hozzátette: az előző évekhez hasonlóan a törvényszékeken a perek 86,5 százaléka, a járásbíróságokon 86,3 százaléka egy éven belül befejeződött. Az ítélőtáblákon az ügyek 97,6 százaléka lezárult, 81,9 százalék hat hónapon belül véget ért - sorolta.

Fontosnak tartotta, hogy arra figyeljenek, hogy az indokolatlanul elhúzódó ügyek száma csökkenjen.

Elmondta azt is: 2019-ben bő háromszáz peres eljárást indítottak a bíróságok ellen, így több mint ötszáz eljárás volt folyamatban. Többségük kártérítési per volt, de 32 ügyben munkaügyi pert indítottak, míg tizenöt esetben közérdekű adatkiadást kezdeményeztek. A bíróságokat összesen mintegy 9 millió forint megfizetésére kötelezték ezek során.

Beszámolt arról is, hogy írásbeli figyelmeztetésben tizenegy bíró részesült, míg huszonkét esetben kezdődött fegyelmi eljárás bíró ellen, és öt bíró mentelmi jogát függesztette fel a köztársasági elnök.

Az elektronikus kapcsolattartás is felértékelődött - fogalmazott.

Pártok véleményei

Vejkey Imre (KDNP), az előterjesztő igazságügyi bizottság elnöke szólt az ügyhátralék csökkenéséről, a személyi és tárgyi feltételek javulásáról. Nagyobb teret nyert az elektronikus ügyintézés, kapcsolattartás - mutatott rá. Fontosnak ítélte az ítélkezési munka átláthatóságának, ellenőrizhetőségének javítását. Kijelentette: az OBH szakmai célkitűzései megvalósultak, így a bizottság a beszámolót elfogadta.

Bajkai István (Fidesz) szerint jelentősen javult az ítélkezés hatékonysága. A beszámoló kellő tájékoztatást ad arról a magas színvonalú munkáról, amelyet az OBH végzett 2019-ben. Felhívta a figyelmet arra, hogy 2019-ben a folyamatban lévő ügyek száma így több mint 10 százalékkal csökkent. A perek döntő többsége egy éven belül befejeződött - mutatott rá -, sőt nagy részük fél éven belül. A hazai ítélkezés hatékonysága jelentős javulást mutat - összegzett. Üdvözölte, hogy már minden bírósági épületben lehetővé vált a videokonferenciák megtartása, arra legalább egy tárgyalóterem alkalmas.

Gyüre Csaba
(Jobbik) a jogszabály-véleményezésről azt mondta: erre minél több időt kellene biztosítani a bíróságnak, jelenleg ugyanis általában 2-3 nap áll a rendelkezésére. Az időszerűségről és a megalapozottságról szólva rámutatott: 2019-ben 15,6 százalékkal nőtt a befejezett ügyek száma a megelőző évhez képest. Az ügyek több mint 90 százaléka elsőfokon jogerőre emelkedett, és javult a hatályon kívül helyezési arány is - mondta. Szerinte el kellene gondolkodni, hogyan védhető meg a bíróságok költségvetése, hogy ne függjenek az Országgyűléstől. Hozzátette: a bírák fizetési alapját is éppúgy automatikusan a nemzetgazdasági átlagkeresethez lehetne kötni, ahogy az országgyűlési képviselőknél ez történik.

Vejkey Imre (KDNP) azt mondta, hogy az OBH az emberi és tárgyi erőforrásaival átgondoltan, takarékosan és előrelátóan gazdálkodott. A hivatal fejlesztései abba az irányba mutatnak, hogy a 21. századi bíróság ideája Magyarországon is megvalósuljon - fogalmazott a vezérszónok. A KDNP frakciója támogatja a beszámoló elfogadását - jelentette be. Az új elnök feladata a hivatal normális működésének visszaállítása az MSZP szerint

Varga László (MSZP) hangsúlyozta, hogy az új elnöknek a szokásos teendői mellett a hivatal normális működésének visszaállítása is feladata. A bírói függetlenség fontosságát még a jelenlegi Alkotmánybíróság is elismerte - emelte ki a képviselő. Kérdésesnek nevezte, hogy az elnök hogyan próbál szakítani a 2019-ben jelenlévő gyakorlatokkal. Hozzátette, reméli, hogy a tavaly megindult folyamatok folytatódni fognak. nagyon pozitív várakozások előzték meg az OBH új vezetőjének kinevezését és az érkező impulzusok igazolják ezeket a várakozásokat. Handó Tünde munkásságát nem kísérte ilyen osztatlan pozitív megítélés a képviselők részéről - tette hozzá.

Sebián-Petrovszki László
(DK) azt mondta, hogy Handó Tünde elnöksége a magyar demokrácia egyik mélypontja volt. A volt OBH-elnök a fideszes hatalomgyakorlás egyik szimbolikus figurája, akinek a személyén keresztül a Fidesz befolyásolni próbálta a perek menetét - tette hozzá. A beszámolót a DK nem tudja elfogadni - jelentette be. Reményét fejezte ki, hogy komoly javulás lesz az emblematikus ügyekben, például a bírák pályáztatása során. Kérdésként tette fel, tervezik-e, hogy a pandémia vége után is megmaradjon az online tárgyalások és meghallgatások lehetősége.

Varga-Damm Andrea (független) azt emelte ki, hogy az előző OBH-elnökkel az ellenzék folyamatosan "kisebb háborúban állt". Az Országos Bírósági Hivatal és az Országos Bírói Tanács között most már végre befejeződött a csatározás - mondta.

Senyei György Barna a vita lezárása után az elhangzottakra reagálva azt mondta, az intézkedések folytatódnak, hogy tovább tudják csökkenteni az elhúzódó ügyhátralékot. Az OBH a jövőben is felelősségteljes gazdálkodást kíván folytatni - szögezte le. Hozzátette, az online tárgyalások és meghallgatások lehetőségét ezután is fenn akarják tartani. Az elnök egyetértett azzal, hogy az ügyek egy részének a belső struktúrája elnehezedett. A jogszabály-véleményezés egyébként folyamatos - hívta fel a figyelmet. A pontrendszer nem tökéletes, de kell - szögezte le, hangsúlyozva, az ügyben folyamatosan konzultálnak, de olyan pontrendszert, amivel mindenki elégedett, nem fognak találni. A bürokráciacsökkentés folyamatos, a szakmai munkát visszaterelik a kollégiumokba - mondta. A bírói függetlenség alapvető érték, és ennek a megőrzése érdekében különös jelentősége van annak a "divatnak a megszűnésének", hogy aki számára nem tetsző ítéletet kap, az függetlenségsértést kiált - fogalmazott.

Vejkey Imre (KDNP) az igazságügyi bizottság elnökeként szólalt fel, amikor azt mondta, hogy az ellenzéki vezérszónokok politikai megfontolásokból támadták dr. Handó Tündét. Az OBH dr. Handó Tünde elnöksége alatt vált európai szinten kimagaslóvá, ezért a támadások méltatlanok - adotthangot vélrményének.

(Forrás: MTI)