Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke jelezte -a közlemény szerint -, hogy a jogbiztonságot veszélyeztető értelmezési bizonytalanság alakult ki az OBT működésével összefüggésben. Mint ismeretes, 2018-ban ugyanis az OBT egyes tagjai és póttagjai lemondtak, a szükséges póttagokat nem választották meg, és jelenleg a közigazgatási és munkaügyi bírósági szint nincs képviselve a testületben.

  • Egyes álláspontok szerint (dr. Handó Tünde) emiatt az OBT huzamosabb ideje nem legitim módon működik,
  • más értelmezés szerint viszont (OBT) nem követelmény a működéséhez, illetve a határozatképességéhez, hogy e testületben valamennyi bírósági szint képviselete biztosított legyen.

Az alapjogi biztos hatásköre - a hatalmi ágak elválasztásának elvéből, illetve a bírói függetlenség alkotmányos követelményéből következően - nem terjed ki a bíróságok ítélkező tevékenységének vizsgálatára, ezért Székely László ombudsman nem állapíthatta meg, hogy a bírósági önigazgatás szervének minősülő OBT működése törvényesnek tekinthető-e - közölte az ombudsmani hivatal.

Nem foglalhatott állást abban a kérdésben sem, hogy ez a helyzet értékelhető-e olyan alkotmányjogi problémaként, amely felveti az OBT alkotmányos működésének, illetve feladat- és hatáskörgyakorlásának ellehetetlenülését.

A közlemény szerint bár az alapvető jogok biztosa eljárásaiban maga is jogosult értelmezni az alaptörvény rendelkezéseit, értelmezése a jogalkotóra, illetve a jogalkalmazó szervekre nézve nem kötelező, az alaptörvény rendelkezéseinek autentikus, mindenki számára kötelező értelmezése az Alkotmánybíróság kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Az OBH és az OBT között tavaly tavasszal alakult ki nézeteltérés, miután áprilisban és májusban a bírói tanács 28 választott tagja és póttagja közül 17-en lemondtak, az OBH elnöke pedig az őt felügyelő OBT működését a testület létszámára hivatkozva törvénysértőnek nyilvánította. Az OBT tagjai szerint viszont a testület határozatképessége továbbra is biztosított, ezért működésének nincs akadálya.

Dr. Handó Tünde novemberben fordult az ombudsmanhoz a probléma megoldása érdekében.