Dr. Hollósy Tamás titkár (foto: Nyugat.hu/Vágvölgyi Bálint)

A jelenleg 185 bejegyzett tagot számláló Vas Megyei Ügyvédi Kamara a Szombathelyen, november 23-án megtartott tisztújítás során újra elnökévé választotta dr. Tóth László szombathelyi ügyvédet (címképünkön), elnökhelyettesé dr. Sebestyén Zsoltot, tirkárrá dr. Hollósy Tamást (képünkön, balra).

* * * * * * * *

A viszonylag kis létszámú Vas megyei területi kamaránkban a jellemző tevékenységi forma az egyéni ügyvédi munka, illetve az egyszemélyes ügyvédi iroda - nyilatkozta újraválasztása után lapunknak dr. Tóth László elnök. Ezért aztán a jövőnk szempontjából alapvetően fontos, hogy munkáját az ügyvédség a lehető legnagyobb szakmai felkészültséggel végezze.

Vas megyében is sok gondot jelent az utóbbi években dömpingszerűen megjelent új alapvető törvények sora, az elektronikus ügyintézés technikai feltételeiben való jártasság megszerzése, illetve az a sok anomália, amely e rendszer használata során nem csak az ügyvédséget, hanem az igazságszolgáltatás más szakterületeit is érzékenyen érinti, végeredményében olyakor döcögőssé és sérülékennyé is teszi.

Dr. Tóth László elnök hangsúlyozta: az ügyvédképzés és ügyvédtovábbképzés a honi ügyvédségnek és benne a Vas megyében élő és dolgozó ügyvédeknek is az egyik legfontosabb feldatamó, amiben minenkinek alapvető érdeke, hogy a legjobb szándékkal rész vegyen. Reményét fejezte ki, hogy az e téren már igen előra haladt és a Magyar Ügyvédi Kamara által koordinált szabályozási munka meghozza az olyannyira szükséges, használható rendszert.

A Vas megyei kamari elnök hangsúlyozta, hogy új, az Ügyvédi tevékenységről szóló törvény bevezetésével tapasztalható változások az ügyvédség hivatásrendi összetartás fontosságát még plasztikusabbá tették az elmúlt esztendőben, s erre a jövőben is alapvetően szükséges lesz.

Arról az újra meg újra felvetődő szakmai kérdésről, hogy tudniillik az ügyvédi tevékenység pusztán a jogi, vagy jogszolgáltatás irányába alakul-e, kijelentette - miként arra már korábban is utalt lapunknak egy korábban adott nyilatkozatában -, számára egyértelmű a válasz: bármennyire is vannak olyan jelenségek, amelyek a jogászi munka bizonyos részleteit szándéktalanul is a mechanikus irányba tolják, azt azonban mindennképpen el kell kerülni, hogy az igen összetett ügyvédi munka elveszítse azon humán jellegét, amelynek lényege: az igazágszolgáltatás örlő malmaiba került embernek, vagy azok társadalmi, illetve gazdasági társulásainak nyújtandó maximális jogi támasz. Ennek a munkának lehetnének akár informatikai sémái is - tegyük hozzá: ezek sok segítséget nyújthatnak eszközként az ügyvédi munkához. Mindazonáltal: az eszköz soha nem lehet cél. A mi tevékenységünk - ezzel megítélésem szerint az egész megyei ügyvédség egyet ért, mondotta dr. Tóth László elnök – komplex szemléletet és szakmai felkészültséget kíván. Egy szemléletmódot, amely minden egyes ügyünket egyedinek és egyedülinek tekint, középpontjában a jogkereső és jogkövető ügyfelünkkel.