Dr. Hámori Attila, az Országos Bírói Tanács leköszönő elnöke szerint nagyon hasznos, hogy az OBT nemzetközi szinten is megmutathatja magát, információkat és tapasztalatokat cserélhet a nemzetközi igazságszolgáltatási szervezetekkel.

Balkáni és Euro-Mediterrán Országok Igazságszolgáltatási Tanácsainak Hálózata

Részben Európai Uniós, részben az Európai Unióba igyekvő európai államok hozták létre a Balkáni és Euro-Mediterrán Országok Igazságszolgáltatási Tanácsainak Hálózatát, ennek tagjai ezen államok igazságszolgáltatási tanácsai (felső bírói szervei), amelyek a bírói függetlenségről, elszámoltathatóságról és egyéb más, az igazságszolgáltatást érintő lényegi kérdésekről kommunikálnak egymással. De nem csupán a tapasztalatcsere fontos eleme az együttműködésnek, hanem, hogy e kérdésekben segítséget tudnak nyújtani az Európai Unióba készülő országok számára.

2006-ban indult a Balkan Network együttműködés, de szervezeti jelleget 2014 májusáig nem öltött, gyakorlatilag évente megtartott konferenciák sorozataként volt jellemezhető, amelyeken a résztvevők köre sem volt állandó –derült ki az OBH egy korábbi tájékoztató anyagából. E konferenciákon egy-egy téma köré szervezve kaptak lehetőséget a részt vevő testületek az országuk jogszabályainak, gyakorlatának bemutatására. A konferenciákon egy-két oldalas nyilatkozatokat adtak ki a bírói függetlenség egyes kérdéseinek fontosságáról, de alapszabályt nem fogadtak el, megállapodást, szerződést nem kötöttek, és 2013 előtt erre komoly szándék sem mutatkozott.

Informálisan 2008-ban vetődött fel egy állandó iroda létrehozása Magyarországon, ezt a konferencia 2009-ben el is határozta. Bár tényleges különálló iroda nem jött létre, a gyakorlatban az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala, majd az Országos Bírósági Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya vállalt szerepet az éves konferenciák szervezésében, valamint egy alkalommal kérdőívek kiküldésében és feldolgozásában is, így hazánkban működött az „iroda” – fogalmaztak.

Bár 2013-ban a Rómában tartott VIII. konferencia célja már a szervezeti megalakulás lett volna, az alapszabályt illetően nem jött létre megegyezés. Ennek megszövegezésére egy munkacsoportot hoztak létre, amelynek utolsó ülése 2014. március 19-20-án volt Budapesten.

Az alapító okiratot a 2014. májusi bukaresti konferencián írta alá Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Magyarország (OBT és OBH), Olaszország, Moldova, Montenegró, Románia, Törökország.

E szerint a Balkan Network célja együttműködés a bírói függetlenség és pártatlanság, valamint a jogállami garanciák erősítése végett, a bírák és ügyészek státusának erősítése, a bíróságokba vetett közbizalom és az igazságszolgáltatás hatékonyságának növelése.

Szervei:

  • Közgyűlés (minden tagnak 6 szavazata van, a két magyar szervezetnek összesen 6),
  • Elnök (1 évre választja a közgyűlés),
  • Irányító testület (5 fős testület, 2 évre választja a közgyűlés) és
  • Titkárság (3 évre választja a közgyűlés).

Tevékenységi köre: regionális és nemzetközi konferenciák, szemináriumok, workshopok, projektek, kutatások és kérdőívek indítása, jelentések és publikációk előkészítése, munkacsoportok, tanulmányi látogatások és gyakornoki programok szervezése, igazságügyi szervezetekkel való együttműködés. Tagdíj nincs, a költségeket a tagok maguk viselik.

A Balkan Network 2015. május 27-29. között Tiranában, Albánia fővárosában tartotta X. konferenciát, ahol megválasztották a szervezet tisztségviselőit, az elnök Dr. Gjin Gjoni lett. Úgy határoztak a titkárság székhelye a következő három évben Budapesten lesz, valamint a szervezet felvette tagjai közé Koszovót.

Igazságszolgáltatási Tanácsok Európai Hálózata

Az OBT másik, legalább ilyen kiemelkedő eredményének tartja dr. Hámori Attila, hogy tagságot nyertek az Európai Uniós országok hasonló igazságszolgáltatási-tanácsi szervezetében. Ugyan már 2002-ben aspiráltak a tagságért, ez nem jutott érvényre, s ahogyan az évek alatt nőtt a renoméjuk, az végül meghozta a várt elismerést.

Ugyancsak az OBH sajtóanyaga engedett bepillantást e tagság hátterébe: az ENCJ június 3-5. napjai között Hágában tartotta éves közgyűlését, amelyen a Holland Bírói Tanács látta vendégül a résztvevő delegációkat.

A közgyűlés első napján bírálták el a tagfelvételi kérelmeket, ahol a résztvevő tagállamok szervezetei egyhangúan - ellenszavazat, illetve tartózkodás nélkül - úgy döntöttek, hogy támogatják mind a magyar OBT, mind a Horvát Bírói Tanács tagfelvételi kérelmét. A közgyűlés egyidejűleg döntött arról is, hogy az Albán Köztársaság Legfelsőbb Igazságügyi Tanácsa számára megfigyelői státuszt biztosít a szervezet munkájában.

Vera Jourová igazságügyért, fogyasztóvédelemért és esélyegyenlőségért felelős uniós biztos kiemelte, hogy Európában a bírósági rendszerek jogi szabályozásában a tradícióknak nagy szerepe, ereje van, de ezen szervezetek között egyre több híd épül, így ezek egyre fejlettebbek.