Ügyvédfórum oldalunkon szeptember 27-én közzétettünk egy cikket, amiben összegeztük a BÜK tisztújítási előkészületeit és azt a sokrétű és eleven, színes egyéni kezdeményezést, ami a tagság és különböző szakmai-érdekvédelmi csoportosulásai részéről segíti ezt a folyamatot, főként a kamarai posztokra történő jelentkezők bemutatásával, bemutatkozásával. Ebben a közleményben tettük közzé azt a 21+1 kérdéscsokrunkat, amivel mi is segíteni szeretnénk a kamarai tagságot a jobb tájákozódásban. Csak annyit kértünk - s kérünk a jövőben is - a válasszal bennünket megtisztelő ügyvédektől, hogy a) a kérdésekre adandó válasz lehetőleg rövid és tömör legyen, b) a kérdésekre adandó válaszadás tetszőleges, arra válaszoljon, amire kedve van, c) kérdések sorrendje tetszőleges, úgy válaszoljon rájuk, abban a sorrendben, ahogy a legjobbnak látja (természetesen kivéve azokat az egymást kiegészítő kérdéseket, amelyek logikusan összetartoznak).

A következőkben közzé tesszük dr. Fluck Ákos (képünkön), által megküldött válaszokat. (Életrajza a BÜK hivatalos honlapján, a zárt oldalon olvasható.) A főtitkári tiszt betöltésére jelentkezik. Eelőzőleg már beumattuk a szintén erre a tisztségre jelentkező dr. Gyalog Balázst.

Dr. Fluck Ákos válaszai kérdéscsokrunkra

Hogyan határozná meg: mi az ügyvéd?

- Az, aki átvezeti az ügyfelét – legyen az magánszemély, vagy szervezet – a hivatalos eljárások, gazdasági tranzakciók stb. útvesztőin és közben gondoskodik arról, hogy a jogállami keretek között az ügyfél jogai végig biztosítva legyenek.

Ügyvédnek lenni: kenyérkereső foglalkozás, szolgáltatás, szakma, hivatás?

- Az ügyfél felé szolgáltatás, amely az ügyvéd személyes meggyőződésétől függően – jó esetben – hivatásként valósul meg. Az ügyfélnek az eredményes szolgáltatásomra van szüksége, az, hogy ezt én közben hivatásként élem meg, számomra jelent többletet.

Hogyan határozná meg az ügyvédség helyét az igazságszolgáltatás rendszerében?

- Az ügyvéd maga a garancia arra, hogy az ügyfél jogai – legyen szó akár büntető, akár polgári eljárásról – a jogállami keretek között érvényesüljenek, egyben olyan, a polgári és büntető eljárásokat aktívan alakító jogi szolgáltató, aki a tevékenységét megfelelő díjazás ellenében felelős módon látja el az ügyfél érdekeinek szem előtt tartása mellett.

Vannak-e az ügyvédi tevékenységnek Ön szerint sajátosan magyar vonatkozásai? Ha igen, melyik legfontosabbat emelné ki?

- Inkább azt mondanám, hogy a magyar népnek vannak sajátosan ügyvédi (jogászi) vonatkozásai.

Mi a szerepe Ön szerint a nagy nemzetközi ügyvédi szervezeteknek?

- Amennyiben a kérdés a nemzetközi ügyvédi irodákra vonatkozik, akkor szerepük egyértelműen a nagyobb és jó pénzügyi helyzetben lévő, jobbára vállalati ügyfélkör kiszolgálását célozza, s mint ilyenek, jól körülhatárolható piaci pozíciókat foglalnak el. Ha viszont a kérdés a nemzetközi ügyvéd-szakmai szervezetekre vonatkozik, akkor azok hatékonyságát meglehetősen kétségesnek tartom, működésük közvetlen eredményeit nem érzékelem. Ha van is ilyen, azok nem jönnek át az ügyvédi köztudatba.

Mi az ügyvédi kamara szerepe az ügyvédi tevékenység/hivatás megélésében, gyakorlásában?

- Érdekvédelem és e körben érdekérvényesítés a jogalkotásban és a jogalkalmazásban, valamint az ügyvédi piaci lehetőségek biztosítása. Adminisztrációs feladatok (ideértve az egyes ügyvédekre háruló terhek csökkentését is). A szakmai szabályok betartásának ellenőrzése, a kar integritásának erősítése. Az utánpótlás nevelése és a szakmai továbbképzés.

Vannak, akik azt gondolják: az ügyvédi kamara fölösleges intézmény. Mondjon három érvet, amellyel az ellenkezőjéről kívánná meggyőzni őket?

- A 6. kérdésre adott válaszok itt is érvényesek. Ahhoz viszont, hogy a kamara betöltse igazi szerepét, területi szinten is megfelelő hatáskörökkel felruházott és minden téren korrekt szabályok szerint működő önigazgató szervezetnek kellene lennie. Az Üttv. azonban ellenkező trendeket jelez. Ez valóban fenyegethet a kamarai intézményrendszer kiüresedésével.

Ha Ön szerkesztené ezeket a kamarai orgánumokat: a Pesti Ügyvédet, az Ügyvédek Lapját és a BÜK elektronikus hírlevelét, milyen fontosabb tartalmi változásokat vezetne be?

- Az alternatív ügyvédszakmai szervezeteknek biztosítanék állandó felületet.

Alaposan áttanulmányozta és ismeri már az Ügyvédi tevékenységről szóló törvényt (Üttv.-t)?

- Igen.

Mi az, ami Ön szerint kihagyható-kihagyandó lett volna az Üttv.-ből?

- A jogtanácsosi integráció és a területi kamarák jogköreinek szűkítése.

Mit tart az Üttv. legfontosabb eredményének?

Talán a kötelező továbbképzés bevezetését. Nem vitásan, e nélkül nincs ügyvédi modernizáció!

Ön szerint mi a Budapesti Ügyvédi Kamara szerepe, súlya a honi ügyvédség életében?

- A legnagyobb létszámú területi kamara a budapesti, így a befolyása is jelentős a teljes ügyvédi kar vonatkozásában. Adottságai (taglétszám, anyagi lehetőségek) folytán a fejlődés és a reform motorjának szerepét kell felvállalnia.

Hogyan sorolná fontossági rendbe a BÜK előtt álló tennivalókat, vagy mit emelne ki a három legfontosabbként az alábbiak közül: kötelező továbbképzés rendszerbe állítása, klubélet felfrissítése, a tagság minél részletesebb tájékoztatásának megszervezése, a kamarai informatikai rendszer továbbfejlesztése, a kamarai hivatali ügyintézés korszerűsítése, az ügyvédi biztosítás, nemzetközi kapcsolatok tovább építése, bővítése?

- A kamarai hivatali ügyintézés korszerűsítése, a tagság minél részletesebb tájékoztatásának megszervezése, az ügyvédi biztosítás.

Mi hiányzik Ön szerint a fenti felsorolásból? Megnevezne ezekből hármat?

- A kamarai tagdíj és a kamarai szolgáltatások összhangjának megteremtése, a fegyelmi felelősség tényállásszerűbbé tétele, a limitált vagyoni felelősség kezdeményezése megfelelő szakmai biztosítás mellett, valamint +1: a kamarai működés minden területére vonatkozó transzparencia biztosítása.

Mit üzenne azoknak az egyéni ügyvédkollégáknak, akik az idősebb korosztály tagjaiként kétségbeesve tapasztalják: egyre kevesebb esélyük van lépést tartani az informatikai technológiai fejlődésnek az igazságszolgáltatás terére való robbanásszerű megjelenésével, megértésével, alkalmazásával?

- A Kamara ebben a tekintetben sokat segíthet, de a fejlődést nem állíthatja meg; ez nem is feladata. Viszont megfelelő informatikai továbbképzést, de akár kézzelfogható támogatást (pl: telefonos helpdesk) is biztosíthat azon kollégának, akik e körben hátrányban vannak akár 0-24 órában, különös tekintettel arra, hogy az elektronikus perek korszakában gyakori, hogy hivatali idő – már ha van ilyen nálunk egyáltalán – után kerül sor egy beadvány beküldésére, ami olykor nem megy zökkenőmentesen.

A BÜK életében mi az a három legfontosabb terület, amire Ön szerint a legtöbb költségvetési forrást kellene a kamarának biztosítania?

- A kollégák adminisztratív terheinek csökkentéséhez szükséges háttértámogatás, szakmai továbbképzés.

Ha szavaznia kellene, hogyan döntene: a kamara választott tisztségviselői között a nők arányát kvótarendszerrel kellene biztosítani (ez esetben mi lenne a követendő arány?), vagy ilyenre nincs szükség, mivel a tisztségre jelölt nemétől függetlenül értékelendő: alkalmas-e az adott feladatra, avagy nem?

- Szerencsére nem érzékelek semmilyen különbségtételt a karon belül nemi alapon, így nem látom szükségét a kvótarendszernek. A hivatalos jelöltlistán tény, hogy több férfi kolléga neve szerepel, de így is több, mint hetven érvényes jelölés érkezett a kolléganőkre.

Hogyan látja a kamarai taggá lett jogtanácsosok helyét, szerepét és jövőjét a kamarai struktúrában?

- Mint azt fentebb jeleztem az integrációt nem tartom szerencsésnek. Ugyanakkor erre a kérdésre talán még korai lenne kiérlelt választ adni; friss még az „élmény”.

Ismeri-e Ön, hogy miként vélekedik az átlagos hazai közvélemény az ügyvédségről?

- Véleményem szerint a kép vegyes, de inkább negatív, mint pozitív. Jobb esetben mindenki a saját tapasztalatából indul ki, amely ha rossz, az az egész karra hátrányos megítélést eredményez, s ez nyilván általánosítás. Jelen korban a korrekt és pontos jogi szolgáltatások nyújtására, megoldások felkínálására vonatkozó ügyfélelvárás az, ami egyre jobban érezhetővé válik, s ha ez sikerrel teljesül, akkor megbecsülés és elismerés kíséri legtöbb esetben.

Meg van-e elégedve azzal a társadalmi fogadtatással, amiben a hazai ügyvédség részesül?

- Nem, volna mit javítani rajta, de erre csak magunk leszünk képesek.

Ha nem, mit tenne annak érdekében, hogy változtasson azon?

- Mindenki a maga tevékenységén keresztül tehet hozzá a közösség megítélésének javításához.

Mi az, amit mindezeken túlmenően fontosnak tartana elmondani az ügyvédség és a BÜK jövőjével kapcsolatban?

- Ha megnézzük a jelöltlistát, láthatjuk, hogy változások lesznek. Ne csak az űrt töltsük ki! Itt az idő az összefogásra!