Több lényeges szempontra hívta fel a figyelmet e szabályozási konglomerátumot illetően.

Egyebek mellett kiemelte, hogy amikor közigazgatási eljárásjogról és közigazgatási perjogról beszélünk – akkor most már a szabályozás szintjén tágabb kontextusba helyezve –, nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a közigazgatási szervek működését számos, az eljárási szabályokon túli követelmény, szabályzás rögzíti, határozza meg.

Saját működésük során a közigazgatási szerveknek egyenlően kell bánniuk az eléjük kerülő jogalanyokkal és be kell tartaniuk a költségvetési szabályokat.