A nagy jelentőségű és a világ számos országának magas rangú, vezető bírái és ügyészei részvételével megtartott konferencián Magyarországot dr. Darák Péter, a Kúria elnöke képviselte.

A konferencián elhangzottak értelmében a bíróknak a társadalmi környezet ismeretében kell eljárniuk, egyensúlyt kell teremteniük és nemzetközi együttműködés szükséges az emberkereskedelem visszaszorítására. Becslések szerint 140 000 nő szexuális kizsákmányolás tárgya, csak Európában. A bűnözés és az üzlet közötti összefüggésekre is rávilágítottak a felszólalók. Számos elrettentő példát hoztak a szervezett bűnözésre, szóltak azokról a nemzetközi hálózatokról, amelyek a többi között a szervkereskedelemben vettek részt egy közép-amerikai és egy közel-keleti ország felhasználásával.

Az előadásokban kitértek arra is, hogy az ENSZ keretében történtek kísérletek nemzetközi szabályozásra, valamint, hogy uniós irányelvek is születtek e tárgykörben. Az Egyesült Királyság 2015-ben törvényt hozott a rabszolgaság modern formái ellen. Megállapítást nyert, hogy a törvényhozás egy kezdő lépés, de a végrehajtás módjának, útjának, a hatékony alkalmazásnak a vizsgálata is fontos lenne.

A kongresszus felszólalói leszögezték: az emberkereskedelem, a rabszolgaság elkövetőinek elítélése morális kötelezettség. A bűncselekmények hasznát el kell kobozni, nem szabad hagyni, hogy legális forrássá váljék. Az áldozatok a legsérülékenyebb személyek, gyerekek, nők, akiknek védelme, segítése ezért elsőrendű feladat. Abból a szegénységből kell kisegíteni őket, ami önmaguk kiszolgáltatására készteti őket. Tengeren túli példaként említettek a farmokon megvalósuló kényszermunkát, illetve olyan háztartási alkalmazott esetet, aki - külföldiként - maga sem ismerte fel megalázó helyzetét.

Az emberkereskedelem, mint jelenség, állandóan változik. Felhasználják az új technológiát és a közösségi médiát is.

Egyetértés volt a tekintetben, hogy az állami szerveknek és az egyháznak együtt kell működnie a feltárásban, s hogy nemzetközi együttműködés nélkül nem akadályozható meg.

Ferenc pápa üzenetében megfogalmazta: minden társadalom alapvető attribútuma a bíró, akinek feladata az igazság szolgálata. Ehhez bátorság kell! A függetlenséget meg kell őrizni a politikával, a civil szervezetekkel, a nyomásgyakorlókkal szemben. Mert az igazság békét teremt.

Igazságot kell szolgáltatni a valódi bűnök elkövetőivel szemben. Ilyen alapvető bűn az emberkereskedelem, a prostitúcióra kényszerítés, a rabszolgaság, és a szervkereskedelem. A büntetés után azonban gondoskodni kell a reintegrációról is. Helyre kell állítani az áldozatok emberi méltóságát és gondoskodni kell róluk. A bíráknak együtt kell cselekedniük. Óvakodniuk kell a korrupciótól. Össze kell fogniuk a világban, reagálniuk kell a valóságos történésekre. Mint a katolikus egyházfő mondta, ezeket a célokat szolgálta a Pápai Tudományos Akadémia június eleji ülése is, amelyre az egész keresztény világból érkezett mintegy nyolcvan vezető bíró és ügyész.


A Kúria elnökével, a Vatikáni Rádió Magyar Adásának munkatársa készített interjút (képünkön). A stúdióbeszélgetés ide kattintva meghallgatható.

Foto: UPI