Dr. Vízkelety Mariann igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár tájékoztatta az Országos Bírói Tanácsot a testület május 16-i ülésén arról, hogy dr. Trócsányi László igazságügyi miniszternek az Országgyűlés illetékes bizottsága előtti meghallgatása megtörtént.

Ott elmondott beszédében a miniszter kiemelte, hogy „a bírói függetlenség a demokrácia állócsillaga”.

Ugyanakkor a miniszter a feltett képviselői kérdésekre nem kívánt állást foglalni az OBH elnökének az OBT működőképességének törvénysértő működésével kapcsolatos érveléséről.

A miniszternek az az álláspontja, hogy az IM nem autentikus jogértelmező. Szerinte az arra feljogosított bírósági szervek és végső soron az Alkotmánybíróság illetékes abban, hogy eldöntse az OBH elnöke és az OBT közötti vitás kérdéseket.

A miniszter országgyűlési bizottsági meghallgatásán - ellenzéki képviselők kérdésére válaszolva - “hírlapi kacsának” minősítette azokat a sajtóértesüléseket, miszerint minden olyan bírót nyugdíjba küldenének, aki 1990 előtt már ítélkezett, illetve hogy megszűnne a Kúria és beolvadna az Alkotmánybíróságba. Hangsúlyozta: a minisztérium befolyása a bíróságokra “a nullához igazodik”.

A miniszter egy sajtónyilatkozatában a kérdésre, hogy tudniillik megszűnik-e a dr. Handó Tünde vezette Országos Bírói Hivatal (OBH), vagy beolvasztják-e az igazságügyi tárcába, határozottan állította: "nincs ilyen terv", és hírlapi kapcsának minősítette az ezzel kapcsolatos híreket.

Azt is megtudhatták az IM államtitkárától a bírói testület tagjai, hogy a miniszter a szervezetileg független közigazgatási bíróság létrehozására törekszik, együttműködve a bírósági szervezettel és nagynevű jogtudósok bevonásával.

(Címfoto: MTI/Soós Lajos)