Széles körben érzékelhető, hogy a koronavírus terjedése miatt a munkáltatók és a munkavállalók többsége olyan, a korábbihoz képest új helyzetbe került/kerül, amelyben a munkajogi szabályok alkalmazása a megszokott rutinnal nem vagy nehezen oldható meg - olvasható a dokumentum bevezetőjében.

Az is tapasztalható, hogy az interneten – megítélésük szerint – számos téves jogértelmezésen alapuló információ terjed.

A törvényes joggyakorlat kialakítása érdekében a Magyar Munkajogi Társaság elnöksége és a Munkajog folyóirat szerkesztőbizottsága a legnagyobb érdeklődést kiváltó kérdésekről összefoglalót tett közzé.

Az összefoglalóban elsősorban a munkavállalók munkahelyről való távolmaradásának jogszerű megoldásait tekinti át, és kitér arra is, hogy milyen jogi eszközökkel enyhíthetők a munkaviszonyok tömeges megszüntetésének hátrányos hatásai.

Az összefoglaló a 2020. március 24-én 16 órakor hatályos jogszabályok alapján készült. Bármilyen változás esetén a szöveget frissítik - ígérik.

A dokumentum az alábbi kérdésköröket taglalja:

 • 1. A munkavállaló távolléte a munkáltató döntése vagy a felek megállapodása alapján
 • 1.1. Otthoni munkavégzés (home office)
 • 1.2. Munkavédelmi kötelezettségek otthoni munkavégzés esetén
 • 1.3. A szabadság kiadása
 • 1.4. Az állásidő és az erre járó díjazás
 • 1.5. Az úgynevezett fizetés nélküli szabadság és annak jogkövetkezményei
 • 1.6. Ügyeleti jellegű távollét
 • 2.1. Otthoni munkavégzés
 • 2.2. A szabadság kiadásának igénylése
 • 2.3. Mentesülés a munkavégzés alól méltányossági alapon, az erre járó munkabér
 • 2.4. Távollét a munkáltató hozzájárulása alapján, az erre járó munkabér
 • 3. Járványügyi zárlat (karantén) vagy egyéb hatósági intézkedés elrendelése esetén érvényesülő sajátos szabályok
 • 3.1. A munkavállaló karanténba kerülése
 • 3.2. A munkáltató működésének ellehetetlenülése jogszabály vagy hatósági döntés alapján
 • 4. A munkaviszony fenntartását, illetve a munkavállaló újraalkalmazását elősegítő egyes megoldások
 • 5. Az Mt. szabályaitól való eltérés lehetősége
 • 6. A munkaügyi kapcsolatok szerepe
 • 7. A közszférát érintő sajátos szabályok

A teljes dokumentum ide kattintva olvasható.