December végén elfogadták és 2018. július 1-től hatályba lépnek azok az új kormányrendeletek, amelyek az Európai Unió utazási csomagokról és utazási szolgáltatás-együttesekről szóló irányelvének átültetését szolgálják – olvasható a Turizmus. com szakportálon. Az új szabályok a mainál is szigorúbb követelményeket támasztanak az utazási irodákkal szemben. Kisebb módosítások történtek a kereskedelmi törvényben, a Polgári Törvénykönyvben és a fogyasztóvédelmi törvényben is. A rendelkezéseket a 2018. június 30. után megkötött szerződésekre kell alkalmazni.

Együttes fogalmi meghatározás

Az új jogszabály meghatározza az utazási szolgáltatás-együttes fogalmát. E körbe tartoznak például az olyan értékesítési formák, amikor egy adott (akár fizikai vagy internetes) értékesítési helyen, valamely szolgáltatás kiválasztása mellett az utazó más további szolgáltatók kapcsolódó termékeit is megvásárolja, például a kereskedőtől csomagot nem alkotó, önálló repülőjegyet és szállást is vesz.

Az ilyen tevékenységet folytató vállalkozásoknak is vagyoni biztosítékot, illetve az utazó javára kötendő kötelező biztosítást kell készen tartaniuk, és értékesítésük során tájékoztatást kell adniuk arról, hogy a vásárolt szolgáltatások nem képeznek utazási csomagot, s ezért azok csak korlátozott védelemben részesülnek. E tevékenység folytatását be kell jelenteniük az utaztatóknak a kormányhivatalnak.

Lényegesen bővül a tájékoztatási kötelezettség

A tájékoztatási kötelezettség lényegesen kibővült. Az utasok a rendelet mellékletében található formanyomtatványok alapján pontosabb tájékoztatást kapnak annak érdekében, hogy különbséget tudjanak tenni az utazási irodák nagyobb biztonságot adó csomagtermékei és a különféle, sokszor internetes felületeken csomagként feltüntetett és értékesített szolgáltatás-együttesek között.

Felmondás, kártérítés, biztosítás

Az utazási szerződés bármikor felmondható, az utas felmondása esetén mindig kiköthető arányos bánatpénz, és lehetőség van az utazás átruházására.

A kártérítési felelősség felső határa a teljes részvételi díj háromszorosára emelkedett, továbbá nem terjed ki a személyi sérülésre, a szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott kárra. Ha az utazásszervező a szerződésben kiköti, hogy bizonyos költségek növekedése esetén egyoldalúan megemelheti a részvételi díjat, akkor ezen költségek csökkenését is érvényesítenie kell.

A vagyoni biztosíték júliustól csak a befizetett részvételi díjak visszatérítésére szolgál, a hazautaztatás és a kényszerű kinttartózkodás költségeinek fedezetére egy új, kötelező biztosítást kell kötni az utazó javára.

A vagyoni biztosíték százalékos mértékei nem változtak, de a minimális összegek két esetben emelkedtek: 12 százalékos kaució esetén ötmillió helyett legalább hétmillió forint, ha közúti, vasúti, vízi személyszállítási eszközzel vagy menetrend szerinti repülőjárattal történő személyszállítás is részét képezi az utazási csomagnak, húsz százalékos vagyoni biztosíték esetén 20 millióról 50 millió forintra nő.

Bár az irányelv adott volna rá lehetőséget, a magyar jogszabály alapján az utazásközvetítőknek továbbra sem kell vagyoni biztosítékot fizetniük, azonban a kapott befizetéseket négy munkanapon belül továbbítaniuk kell az utazásszervezőnek.

Követelések

Az utazó jogosult lesz arra, hogy saját maga orvosolja az utazási szerződés hibás teljesítését, és követelheti az utazási irodától a keletkező költségei megtérítését, ha az utazási iroda nem tesz megfelelő lépéseket.

Ha az utas hazaszállítása elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt nem lehetséges, az utazási iroda köteles legalább három éjszakára, lehetőleg az eredetivel azonos színvonalú szállást biztosítani a számára, bizonyos utazói csoportok – például várandós nők – esetében pedig nincs korlátozás, azaz három napon túl is kötelesek elszállásolni.

Az új kormányrendelettel együtt megjelent, s az utazási irodai tevékenység ellenőrzéséről szóló kormányhatározat értelmében a Magyar Turisztikai Ügynökség megbízást kap az utazási irodákra vonatkozó jelenlegi ellenőrzési és engedélyezési rendszer felülvizsgálatára, különös tekintettel az engedély nélkül végzett utazásszervezői tevékenység hatékony ellenőrzésére.