A vezető tisztségviselő felelősségének szabályozása a Ptk. hatályba lépésével jelentősen módosult.

A vezető tisztségviselő „külső” felelőssége körében több kérdés, jogértelmezési feladat merül fel. A hitelezőkkel szembeni felelősség tekintetében a Ptk. kiterjesztett felelősségi szabályokat állapít meg a vezető tisztségviselő fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben folytatott tevékenységére vonatkozóan, ha az eljárás végül a társaság jogutód nélküli megszűnéséhez vezet.

Ebben a helyzetben a vezető tisztségviselőnek a hitelezői érdekek figyelembe vételével kell eljárnia – olvasható dr. Dánielné dr. Kiss Ildikó bírósági titkár írása a Jogi Fórumon..

A teljes anyag ide kattintva érhető el.