Az irányelv célja a jelenlegi szabályok naprakésszé tétele annak érdekében, hogy biztosítsák a világos, hatékony és technológia-semleges jogi keretet, valamint kiküszöböljék azokat a működési nehézségeket, amelyek akadályozzák a tagországi és a határon átnyúló nyomozást és büntetőeljárást – írta az MTI.

Az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács álláspontja meghatározza és összehangolja a bűncselekmények fogalmát a bankkártyák, elektronikus- és mobilfizetések, virtuális pénznemek használata, valamint az áldozat számítógépén végzett adathalászat és hackertámadás okozta károk esetére. Magasabb szintű büntetést irányoz elő természetes személyek szankcionálására, részletesebben foglalkozik a határokon átnyúló csalások hatáskörének tisztázásával. Az egész unióra kiterjedően javítani kívánja az igazságügyi együttműködést és nagyobb hangsúlyt kíván helyezni a megelőzésre, a lehetséges áldozatok tudatosságának növelésére a csalás kockázatának csökkentése érdekében.

Az irányelv minimális szabályokat ír elő, ami lehetővé teszi, hogy a tagállamok saját hatáskörben szigorúbb szabályokat vezessenek be az ilyen jellegű bűncselekmények meghatározására, és az elkövetők szankcionálására.

Az uniós igazságügyi miniszterek emellett elhalasztották a biztosítási termékek értékesítésére vonatkozó új szabályok bevezetését. A pénteki tanácskozáson elfogadott irányelvvel a tanács a szabályok alkalmazásának időpontját október 1-jére tette, valamint július 1-jére változtatta azt a határidőt, ameddig a tagállamoknak át kell ültetniük az új rendeleteket saját nemzeti jogszabályaikba.

Az új rendeletek hatálybalépésének elhalasztását azzal indokolták, hogy a biztosítási ágazat jobban fel tudjon készülni a végrehajtási szabályoknak való megfeleléshez szükséges változtatások bevezetésére.