Célja, hogy kiterjedt információt nyújtson a védelemhez való jog hatékony érvényesítésére vonatkozó európai uniós jogról és az Emberi Jogok Európai Bíróságának vonatkozó esetjogáról, valamint lehetőséget teremtsen a részt vevő gyakorló ügyvédek számára a szakmai eszmecserére.

A képzés és workshop egyebek mellett a következő témák köré épül:

  • (1) a védő meghatalmazása, kapcsolatfelvétel a terhelttel,
  • (2) a védőkirendelés rendszere,
  • (3) a védő értesítése a eljárási cselekményekről,
  • (4) kapcsolattartás a terhelttel, a konzultáció körülményei, és
  • (5) a jogorvoslati lehetőségek, és az európai uniós jog, mint a védelemhez való jog hazai érvényesítésének eszköze.

A projekt keretein belül lefolytatott kutatás részét képezte egyebek között országonként 150 lezárt büntetőügy iratainak elemzése, valamint interjúk készítése a projekt témájában érintett szakemberekkel.

A Magyar Helsinki Bizottság kiemelte: a magyar kutatási tapasztalatokat magában foglaló országjelentés véglegesítése folyamatban van, még nem publikált változatát előzetesen megosztják majd az esemény résztvevőivel, várva javaslataikat, észrevételeiket.

Az esemény házigazdái:

  • dr. Tóth Balázs, a Magyar Helsinki Bizottság állandó megbízott ügyvédje és
  • dr. Kirs Eszter, a Magyar Helsinki Bizottság jogi előadója, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi és a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar docense.

Helyszín: Dóm Hotel 6720 Szeged, Bajza utca 6.

Időpont: 2018. február 27. (kedd), 10–16 óráig

Az esemény munkanyelve: magyar

Jelentkezési határidő: 2018. február 22.

Költségek: az eseményen való részvétel ingyenes, ebédet, Szegeden kívülről érkező résztvevőknek útiköltség-térítést biztosítunk.

Jelentkezését a következő címen várják: anna.tuske@helsinki.hu

A Magyar Helsinki Bizottság kéri a jelentkező résztvevőket: írják le, milyen gyakorisággal foglalkoznak büntetőügyekkel, és tegyék másolatba a következő címet: eszter.kirs@helsinki.hu