A nem önhibája miatt vétő társaságok esetében nem tapasztalható, hogy az adóhatóság – az egyébként számára előírt - mérlegelési kötelezettségével megfelelően élne. „A bírságok kiszabásának tapasztalata azt mutatja, hogy még ha az első bírság összege nem is jelent számottevő problémát a cégeknél, a második, vagy sokadik szankció a bírságok mértékének emelkedése miatt már jelentős terhet róhat a gazdálkodókra” – mutat rá dr. Falcsik István, az RSM Legal ügyvédje (képünkön) . Az egységes joggyakorlat kialakításának támogatása és az átláthatóbb jogalkalmazás érdekében az RSM Legal próbapert indított a gyakorlat helyességének tisztázására.

Dr. Falcsik István blogbejegyzésében hívja fel a figyelmet a fontos részletekre: „Az adóhatóságnak meg kell vizsgálnia, hogy egy-egy adott esetben milyen körülmények miatt hibás az EKAER-bejelentés! Ahhoz, hogy a kötelezettséget érintő tényállás teljes mértékben tisztázott legyen, vizsgálni kell többek között az adatszolgáltatás hiányos teljesítésének okát, körülményeit, a felelős személyek körét. A tapasztalatok szerint ezt nem vizsgálja a hatóság, ugyanis álláspontja szerint nincs annak jelentősége a vonatkozó jogszabályok szempontjából, hogy a mulasztás milyen körülmények között következett be, a bejelentésre kötelezett mulasztását milyen körülmények befolyásolták, és a kötelezett megtett-e minden olyan magatartást, amely arra irányult, hogy az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járjon el. Álláspontom szerint, amennyiben ezek a körülmények nem képezik a hatósági vizsgálat tárgyát, és ezáltal ezek a tények nem kerülnek tisztázásra, megállapításra, a hatóság által hozott döntés olyan eljárásjogi hibában szenved, amely jogsértés orvoslására kizárólag új eljárás keretében van lehetőség.”

A további részletek az összegfoglalóban olvashatók.