A kötet anyaga: válogatás a szerzőnek az Ügyvédek Lapjában, az általa vezetett Periszkóp rovat 2010-2015 között megjelent írásaiból.

A szerző a költővel együtt vallja, hogy „a törvény szövedéke mindig fölfeslik valahol”. Ebből a nézőpontból elemez publikált bírói döntéseket. Végigvezeti az olvasót a legszélesebb spektrumon: a büntetőjogtól a civilisztikáig, a közigazgatástól az ügyvédi törvényig. Látásmódja rendhagyó. Helyenként kritikus, néhol ironikus, mégis praktikus. Az elemzések a tanulságok levonására ösztönöznek. Arra, hogy aki a jog világába téved – vagy állandóan ott tartózkodik –, lehetőleg soha ne lépjen aknára.

"A jogi ötpercesek, bár műfajában és nyelvében határmezsgyén mozog a szakcikk és a publicisztika műfaja között, tévedés ne essék: nem ismeretterjesztő írások gyűjteménye. A szakmáról szól, a szakmának. Csak valahogy másként: könnyedebben, rövidebben, nem félve a szellemes fordulatoktól és a szubjektív véleménynyilvánítástól sem." - Dr. Bánáti János, a MÜK elnöke.

"A szerző múzsája általában a jogalkalmazói délibáb volt. Világosabb szóval: a jogsérelem. A feje tetejére állt, a valóságból deriválódottfata morgana. Ezekről ír jogászoknak, jogi precizitással, pontos hivatkozásokkal. Értük és értük haragudva, kollegiálisan tanítva is olykor." - Dr. Réti László. a BÜK elnöke.

A szerző, Csomós Tamás 53 éves. A Békés Megyei Ügyvédi Kamara elnöke, a MÜK elnökségi tagja, jogiszakvizsga-cenzor, az Ügyvédek Lapja rovatvezetője – végül, de nem utolsósorban praktizáló ügyvéd.

A szerzővel itt lehet lkapcsolatba lépni: drcsomost@mail.globonet.hu

A HVG-ORAC által kiadott könyvbe elektronikus úton itt lehet bele lapozni: http://issuu.com/hvg-orac/docs/periszkop_betekinto

A kötetet 4000 Ft - os áron (bankkártyás kedvezmény: 5%, HVG-ORAC törzsvásárlóknak: 10%, diákkedvezmény: 15%) itt lehet megrendelni: www.hvgorac.hu