A szakkollégium Közjogi Tudományok Műhelyének másodéves joghallgatói dr. Bánáti Jánossal, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökével találkoztak. A fiatalok a Magyarország alkotmányos intézményei – intézménylátogatás címet viselő kurzus keretében, a szakkollégium megbízott oktatója, dr. Franczel Richárd kíséretében vettek részt a programon.

Komoly kihívások várnak az ügyvédekre

Az elnök előadásában ismertette a polgári és büntetőeljárás főbb változásait, az elektronikus bírósági eljárás, az ún. e-per jövőbeli kihívásait. Hangsúlyozta, hogy az eljárás gyorsítása és a hatékonyság növelése semmilyen körülmények között nem csorbíthatják az eljárási garanciákat, ezért a jogalkotó minden erre irányuló célkitűzése csak alapos körültekintéssel valósítható meg. Kiemelte, hogy az új büntetőeljárási szabályok az egyszerűsítés szellemiségében sokkal nagyobb teret szentelnek a vádról való megegyezésnek. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az e-per szerepének felértékelődése a jövőben komoly kihívás elé állítja az ügyvédeket, hiszen az informatikai fejlődésnek köszönhetően sokuk munkájára egyre kevésbé lesz szükség.

Nagy váradkozás előzi meg a jövő generációjának is létfontosságú új Ügyvédi törvényt

A MÜK elnöke továbbá rövid áttekintést nyújtott az új ügyvédi törvény tervezetéről, aktuális dilemmáiról, jövőbeli kihívásairól. Ennek kapcsán – többek között – utalt a jogtanácsosok és ügyvédek közötti kapcsolat hazai és nemzetközi tapasztalataira, az ügyvédi tevékenység területi kötöttségének kettős kamarai tagsággal összefüggő feloldására. Megerősítette, hogy az ügyvédi függetlenség a kamarai függetlenségen keresztül érvényesül, így az informatikai fejlődésből származó költségek viselésében az ügyvédi kamara nem számít az állam támogatására.

Nem akarnak vakon ugrani a hivatásba

Az előadást követően a szakkollégisták számos szakmai kérdést tettek fel az elnöknek. Egyebek között az egyéni és többszemélyes ügyvédi irodák megoszlásának okairól, az ügyvédi szakma „túlnépesedésének” problémáiról, az ügyvédek tudásszintjének elmúlt időszakban megfigyelhető változásairól, a jó és a kiváló ügyvéd közötti különbségekről, az ügyvédi munkadíjak és az ügyvédi titoktartás dilemmáiról, az előzetes letartóztatás aktuális kérdéseiről, az ügyvédek alternatív vitarendezési módokban történő jártasságáról, valamint más szakmák (például pszichológia) kamarai érdekvédelmi lehetőségeiről érdeklődtek.

A szakmai találkozó végén a MÜK elnöke körbekísérte a hallgatókat a Kamar épületben, közben ismertette velük az intézmény történeti előzményeit.

* * *


Hasonló tanulmányi látogatást tettek az ELTE Bibó István Szakkollégiumának hallgatói korábban a Kúriánál is, ahol dr. Darák Péter elnök adott bepillantát a bírósági munka műhelytitkaiba. Az erről szóló beszámolót ide kattintva lehet elolvasni.