„Az új Polgári törvénykönyvben (Ptk.) 3:183 §-a értelmében a társaság pótbefizetés mellett döntene a veszteségek fedezetére. A nevezett társaság bt. Tiltja-e bármi is, hogy taggyűlési határozat alapján a bt.-tagok a tagi betétek arányában pótbefizetést eszközöljenek a lekötött tartalék terhére? A pótbefizetés pénztáron keresztül történne; figyelembe kell-e venni az 1 millió forintos készpénzfizetési értékhatárt, a NAV felé való bejelentéshez?” – kérdezte az Adózóna olvasója.

A Ptk.-ban a pótbefizetésre vonatkozó rendelkezéseket a jogalkotó csak a korlátolt felelősségű társaság szabályozásánál nevesítette, de a törvény más társasági forma – például rt., bt. vagy akár kkt. – esetében sem tiltja ezt a lehetőséget, illetve esetükben a pótbefizetés részletes előírásai nem kötelező részei a cégiratoknak – válaszol a kérdésre Sinka Júlia (képünkön) okleveles adószakértő.

Ugyanakkor célszerű erről a bt.-k esetében is rendelkezni a társasági szerződésben. A Ptk. 3:183. §-ának (3) bekezdése alapján a pótbefizetési kötelezettséget a törzsbetétek arányában kell meghatározni, és teljesíteni.

A pótbefizetés rendeltetése a veszteségek fedezése. A bt.-k esetében is szerencsésebb, ha a társasági szerződésben részletesen meghatározzák a pótbefizetés legmagasabb összegét, amelynek befizetésére a tag kötelezhető, továbbá a pótbefizetés teljesítésének módját, gyakoriságát, ütemezését (Ptk. 3:183. § (2) bekezdés).

Az adózás rendjéről szóló törvény 17. §-ának (9) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség a vállalkozásokat vevői minőségükben – azaz termék beszerzőjeként, szolgáltatás igénybevevőjeként – terheli. Jelen esetben nem ez történik, a bt. tulajdonosai által teljesített pótbefizetés nem tartozik ebbe a kategóriába.

Ugyanakkor igaz, hogy a vállalkozás többségi, magánszemély tulajdonosai is kapcsolt vállalkozásnak minősülhetnek – például akkor, ha tagi kölcsönt nyújtanak a társaságnak. Ekkor a kapcsolt vállalkozásokkal kötött szerződésekhez kapcsolódó bejelentési kötelezettség fennáll. A kérdés szerinti esetben azonban nem erről, hanem pótbefizetésről van szó.