A per megszüntetése megalapozott, ha a felperes a hiánypótlást a bíróság végzésében kitűzött határidő alatt azért nem teljesítette, mert a jogi képviselőjének - akinek részére a végzést kézbesítették - megszűnt a meghatalmazása, de ezt a felperes elmulasztotta a bíróságnak bejelenteni. [BH 1993.51., hivatkozott szakasz: Pp. 71. §; 73. § (3)]