Kelet-Európa országaiban hasonló a bírák nem szerinti eloszlása, mint hazánkban. Nyugat-Európában viszont már eltérések mutatkoznak. Nagy-Britanniában például sokkal magasabb a férfi bírák száma. Nagy előrelépés, hogy a költségvetési támogatásnak köszönhetően kétszer 5%-kal emelkedett a bírói illetményalap, a férfiak számára viszont nagy valószínűséggel a jövedelmek miatt még mindig kevésbé vonzó a bírói hivatás. Az OBH az igazságügyi alkalmazottak megtartására is hangsúlyt fektet, ennek érdekében Megtartó Programot indított.

Az OBH elnöke hozzátette, a bíróságok teljesítménye fejlődött, tovább javultak az ítélkezés gyorsaságát és minőségét jelző mutatók. A járásbíróságokon, törvényszékeken és a közigazgatási és munkaügyi bíróságokon 2015-höz képest 10%-kal csökkent a két éven túli ügyek száma. Az ítélőtáblákon 60%-kal kevesebb az egy éven túli perek aránya. A befejezett ügyek száma pedig meghaladja a beérkezett ügyek arányát.

Kiemelte továbbá, hogy 2018-ban a három legalapvetőbb eljárási törvény (polgári és büntető eljárásjog, valamint a közigazgatási perrendtartás) megújul, ezért a bírósági szervezet feladata az idei évben a változásokra történő felkészülés.