A NAV IT helpdeszkje a következőt írta:

"Ahhoz, hogy a beküldés befogadásra kerüljön a következőket kell tennie:

  • - be kell jelentkeznie az Ügyfélkapun,
  • - a bal oldali menüből válassza ki az "eBEV-szolgáltatás" menüpontot,
  • - adja meg adóazonosító jelét (ezzel megtörténik az azonosítása a NAV részéről is),
  • - küldje be a kérdéses NAVKPER nyomtatványt még egyszer."

Az ügyvéd hivatkozik a feladási igazolásra és a Pp. 394/H. § (3) bekezdésére, amely szerint a keresetlevelet - felfüggesztési kérelmestül - beadottnak kell tekinteni. Vitatja az újra beadást és azt is, hogy bármilyen újabb azonosítási kötelezettsége lenne. Hiszen:

  • - személyét az ügyfélkapu (értsd: a Magyar Állam) is azonosította, ráadásul azon keresztül is leveleznek vele;
  • - ő ügyvéd, ennek tényét közhiteles és elektronikusan is elérhető hatósági (BÜK) nyilvántartás is tanúsítja.

A NAV-nak nem elég jó a Magyar Állam személyazonosító rendszere? Az interoperabilitás világában kötelezhető bárki is, hogy az állam által nyilvántartott adatokat újból szolgáltassa? A NAV belső eljárásrendje felülírja a Pp.-t és a Ket.-et? A perlési jogosultság vizsgálata pedig mintha bírói és nem közigazgatási hatáskör lenne egyébként is...

Állam az államon kívül/belül. Körülbelül - jegyzi meg a BÜK elektronikus hírlevelének közleménye.