A gyűjtést szervező csoport "ügyvivőjétől", dr. Fekete Tamástól ("civilben" a Mayar Ügyvédi Kamara főtitkára, képünkön) érdeklődésünkre akkor elmondta, hogy csoportjuk döntése szerint a megnyitott számlára minden támogató legalább 5000 Ft befizetésével járul hozzá a tervezett cél megvalósításához. Azt is jelezte, hogy ez az összeg az alsó határ, felső határ nincs...

Természetesen a nemes cél eléréséhez az ország valamennyi ügyvédje hozzájárulhatott, akkor is, ha a nevezett ügyvédi Facebook csoportnak valaki nem tagja.

Most, miután az adakozási folyamatot lezárták, megkérdeztük dr. Fekete Tamást, mire jutottak?

Ezzel az akcióval bebizonyosodott - mint hangsúlyozta -, hogy a jó cél a szakmai közösségeket is jobban "összehozza" . "A sok szempontból meglehetősen megosztott ügyvédi kar tagjainak - megemlítem, hogy a budapesti ügyvédek több mint 80 %-a egyedül dolgozik - közösségépítése szándékával hat évvel ezelőtt létre jött 'Kollegák' elnevezésű és kizárólag ügyvédtagokból álló Facebook csoport íme, most együttesen tudott cselekedni a beteg gyerekek érdekében ".

Mint megtudtuk: dr. Fekete Tamás októberében vetette fel annak lehetőségét, hogy a Facebook csoport szervezzen jótékonysági akciót. Az ezt követő személyes megbeszélésen mint egy tucatnyi ügyvéd arra az elhatározásra jutott, hogy pénzadományok gyűjtésével támogassák a Heim Pál Gyermekkórházat, az adomány pedig tárgyi eszközre és ne fogyóeszközre fordítassék. Az ügyvédi Facebook csoport egyik tagja, dr. Novák Szabó Orsolya vállalta, hogy megteremti a kórházzal a személyes kontaktust. Ennek eredményeként a kórház elektromos fúrógép vásárlása szándékát jelezte azzal, hogy pici gyerekek csontjainak fúrásához van szükségük erre a gépre, amelynek darabja 1 000 000 Ft körüli összeg. Ezt a célt tűzték ki maguk elé.

Reményeiket fölülmúlta a végeredmény: mintegy 200 befizetőtől több mint 2 000 000 Ft gyűlt össze. Az adakozók - nemcsak Facebook-os és nem csak budapesti, hanem több, területi kamarákhoz tartozó ügyvédek, továbbá ügyvéd-házastársak - jelentős része 10 000 Ft-tal vett részt a támogatásban, de volt aki 20 000, sőt 40 000 Ft-tal támogatta a kórházat egy erre a célra nyitott bankszámlára való átutalással.

Az ügyvédi Facebook csoport tagjai természetesen folyamatosan tájékoztatást kaptak a befizetett összegről és a befizetők számáról.

Dr. Fekete Tamástól azt is megtudtuk, hogy az előzetes tájékoztatásnak megfelelően 2016. december 06-án a számlán lévő összeget átutalták a Heim Pál Gyermekkórháznak. Az átutalásról szóló banki igazolást még ugyanezen a napon az ügyvédi Facebook csoport oldalán közzétették. Fogadta az adományozók képviselőit a kórház főigazgató asszonya, aki őszinte köszönetét fejezte ki a támogatásért.

Ez az akció - azon a legfontosabb célkitűzésen túl, hogy tudniillik valós segítséget nyújtoson beteg gyermekek gyógyításához - egyben ahhoz is hozzájárult, hogy helyén tudjuk kezelni szakmai és szervezeti belső problémáinkat, s lássuk az emberi élet prioritásait. Az őszinte, szívből jövő segítségnyujtás nemcsak annak fontos, aki felé irányul, hanem azokat az embereket, közösségeket is gyógyítja, akik erre időt, energiát és anyagiakat áldoznak - mondotta szerkesztőségünknek dr. Fekete Tamás.