A megbízható adózók az adóeljárások során különböző előnyöket élveznek, a kockázatosakkal szemben pedig szigorúbban lép fel az adóhatóság.

A minősítést a 2016. első negyedévi adatok alapján végzik első alkalommal, eredményéről elektronikus úton értesítik az adózókat – hívta fel a figyelmet a Figyelő Online.

A cégek és az áfa-regisztrált adóalanyok minősítését az adózás rendjéről szóló törvény tavaly elfogadott módosítása írja elő a NAV-nak. A hatóság negyedévente, a negyedév utolsó napján fennálló adatok alapján, a negyedévet követő 30 napon belül minősíti az adózókat a jogkövetési hajlandóság szerint.

A megbízható adózói státusz feltétele egyebek mellett, hogy

  • az adózó legalább 3 éve folyamatosan működjön (vagy legyen áfa-regisztrált),
  • ne legyen 500 ezer forintot meghaladó nettó adótartozása és
  • ne minősüljön kockázatos adózónak,
  • a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben terhére megállapított összes adókülönbözet ne haladja meg tárgyévi adóteljesítménye 3 százalékát.
  • a tárgyévet megelőző 2 évben kiszabott és esedékessé vált mulasztási bírság összege ne haladja meg a tárgyévi adóteljesítménye 1 százalékát.

A megbízható adózók számos kedvezményben részesülnek, így például:

az adóhatósági ellenőrzés időtartama esetükben nem haladhatja meg a 180 napot,

bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségük elmulasztása vagy hibás teljesítése esetén az adóhatóság előbb felhívja őket kötelezettségük teljesítésére, illetve a hiba javítására, mulasztási bírságot csak akkor szab ki, ha a felhívás eredménytelen volt,

a kiszabható adóbírság, illetve mulasztási bírság nem haladhatja meg az általános érték 50 százalékát,

a velük szemben fennálló maximum 500 ezer forint összegű tartozásra az adóhatóság évente egy alkalommal automatikusan 12 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez.

Kockázatosnak azokat az adózókat minősíti a NAV, akik

  • nagy összegű adóhiányt vagy tartozást halmoztak fel,
  • be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatnak vagy
  • egy éven belül ismételt üzletbezárásra büntették őket.

A kockázatos adózói minősítés 1 évig áll fenn, azonban a soron következő negyedéves minősítéskor megszűnik, amennyiben az adózó az arra okot adó adóhiányt, illetve adótartozást, valamint a kapcsolódó bírságot és pótlékot megfizette.

A kockázatos adózók esetében az adóhatósági ellenőrzés határideje 60 nappal meghosszabbodik, a visszaigényelt áfa kiutalási határideje 75 nap, az őket terhelő késedelmi pótlék a jegybanki alapkamat ötszöröse, a kiszabható mulasztási bírság és adóbírság legkisebb mértéke az általános szabályok szerint kiszabható bírság felső határának 50 százaléka, a kiszabható bírság felső határa ugyancsak 50 százalékkal magasabb.