Dr. Kilényi Géza az egyetemi jogi végzettségét Budapesten szerezte meg 1958-ban.

Ezt követően másfél évtizeden át ügyészként dolgozott; tevékenységi köre a közigazgatás működésének törvényességi felügyelete volt.

1973-1985 között az Államigazgatási Szervezési Intézet tudományos igazgatóhelyettese.

A jogtudományok doktora fokozatot 1978-ban szerezte meg.

1986-tól az MTA Államtudományi Kutatások Programirodája igazgatója.

1988 novembere és 1989 novembere között az új Alkotmány kidolgozásáért és a közjogi kodifikációért felelős igazságügyminiszter-helyettes volt.

1989 novemberében tagja lett az akkor alakult Alkotmánybíróságnak, tisztségét 1998 novemberéig töltötte be.