A Budapesti Ügyvédi Kamara, mint "felügyeleti szerv" a feladat elvégzését támogatandó, közzétette honlapján 2017. szeptember 7-én az erre vonatkozó ideiglenes "Útmutató"-t, amelyben tartalomjegyzék és bőséges magyarázó szöveg is található.

Az "Útmutató" azért ideiglenes, mert még késik a "nemzeti kockázatértékelést" tartalmazó NGM rendelet és a Magyar Ügyvédi Kamara által július 10-én e tárgyban elfogadott szabályzatok kihirdetése.

A Budapesti Ügyvédi Kamara úgy értelmezi a Pmt. 80. § (1) bekezdését, hogy a szeptember 30-i határidő kizárólag az irodák belső szabályzatainak átalakítására vonatkozik, a területi kamarákhoz mint felügyeleti szervekhez történő bejelentésre nincs törvényi végdátum. Ezért a Budapesti Ügyvédi Kamara a bejelentési kötelezettségre vonatkozó határidőt később fogja a tagsággal közölni.

Hírlevelében a BÜK jelezte: erre külön bejelentési felületet fog rendszeresíteni. Tagságát arra kéri, hogy várják meg a felület megnyitását és e-mailben, levélben ne tegyenek addig bejelentéseket.