Címfotónkon: a XII. Magyar Ügyvédek Napját Magyarország és az Európai Unió himnuszával nyitották meg. Az emelvényen középen dr. Bánáti János, a rendezvényt szervező Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, jobbján dr. Varga Judit igazságügyi miniszter, balján dr. Varga Mihály pénzügyminiszter vendégelőadók, a kép előterében, balra dr. Fekete Tamás, a MÜK főtitkára (Foto: Panpress)

A XII. Magyar Ügyvédek Napja a Kúria dísztermében (Foto: Panpress)

Az általános, az ügyvédség helyzetéről szóló értékelést követően - dr. Bánáti János MÜK-elnök beszédével külön foglalkozunk - két kormánytag vendégelőadó adott áttekintést a törvényhozás és az igazságszolgáltatás időszerű kérdéseiről döntéshozói értékelés és a jövőre vonatkozó szándékok ismertetésével: dr. Varga Judit igazságügyi miniszter, valamint dr. Varga Mihály pénzügyminiszter. Az igazságügyi miniszter e jeles szakmai fórumon jelentette be: rövidesen bevezetik a precedensjog kötelező alkalmazását az igazságszolgáltatásban, úgy, hogy - mint mondta, az aggódókat megnyugtatandó -: az semmiképpen nem fogja veszélyeztetni a bírók függetlenségét és döntési szabadságát.

Az esemény ünnepi részében kitüntetéseket, díjakat, elismerő okleveleket adtak át, amelyeket a MÜK alapított a jogtudomány, az ügyvédi közélet és szakmai tevékenység elismerése, valamint a fiatal utánpótlás támogatása érdekében. A kitüntetetteket, díjazottakat dr. Fekete Tamás, a MÜK főtitkára mutatta be.

Az érdeklődést jelzi az eseményen részt vevő vendégek széles köre: dr. Darák Péter, a Kúria elnöke, dr. Lajtár István, a legfőbb ügyész helyettese, dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, dr. Salamon László alkotmánybíró, dr. Vejkei Imre, az Országgyűlés igazságügyi bizottságának elnöke, Tuzson Bence, a Miniszterelnökség államtitkára, dr. Répásy Árpád, az OBH elnökhelyettese, dr. Rochlich Zoltán, az Országos Bírói Tanács elnöke, dr. Töreki Sándor, az ORFK főkapitány-helyettese, dr. Schmell János, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokhelyettese, dr. Szecskó József, az IM helyettes államtitkára, dr. Holló András és dr. Lenkovics Barnabás, az Alkotmánybíróság volt elnökei, dr. Trócsányi László és dr. Takács Árpád korábbi igazságügyi miniszterek, dr. Solt Pál és dr. Baka András, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökei, dr. Kovács Tamás nyugalmazott legfőbb ügyész, dr. Sárközy Tamás, a Magyar Jogász Egylet elnöke, dr. Horváth Jenő, a MÜK örökös, tiszteletbeli elnöke, valamint bírósági, választottbírósági vezetők, egyetemi jogi karok dékánjai, a társkamarák vezetői és nem utolsósorban a hazai ügyvédi területi kamarák vezetői és ügyvédei.