Az EVIDENCE2e-CODEX projekt célja egy jogilag érvényes eszköz megalkotása, mellyel a digitális bizonyítékok cseréje megvalósulhat az e-CODEX infrastruktúrán keresztül a Mutual Legal Assistance (Kölcsönös Jogi Segítség - MLA) és az Európai Nyomozási Határozat (EIO) eljárásainak keretében.

(Képünkön: James Mac Guill (3. alelnök), Jiří Novák (a CCBE IT munkabizottság elnöke) és Iain Mitchell QC (a CCBE Megfigyelési munkabizottság elnöke) az e-bizonyítékok2-e-Codex megbeszélésen.

Az ülés célja az volt, hogy a jogi közösség képviselőivel megosszák a projekt jogi kutatásaink az eredményeit és a kiválasztott tagországokban az EIO irányelv átültetésének és végrehajtásának visszajelzéseit összegyűjtsék, ismertessék a gyakorlati együttélést az EIO és az MLA eljárások között, valamint az ehhez kapcsolódó jogi kérdéseket, az adatvédelmi következményeiket és a technikai segítség elérhető eszközeit.

A tanácskozás sikeres volt és számos fontos érintettet hozott össze, akik megosztották tapasztalataikat és szakértelmüket. A résztvevők között voltak a jogászság képviselői, ezen belül ügyvédek, ügyvédi kamarák, ügyészek, bírák, ahogy állami és magánszervezetek is, pl. az Európai Bizottság és a Parlament, az EU Tanácsa, néhány Igazságügyi Minisztérium, a EUROJUST, az INTERPOL, az Európai Adatvédelmi Hivatal (EDPB), az Európai Adatvédelmi Biztos (EDPS), az Európai Igazságügyi Hálózat (EJN), akadémikusok, a Microsoft, valamint a Vodafone képviselői.

A megbeszélést két részre osztották.

Az elmélet

Az első részben a projekt elméleti megközelítése állt az alábbi előadókkal: Maria Angela Biasiotti (CNR-ITTIG, Olaszország - EVIDENCE2e-CODEX projekt koordinátor), Jeanne Mifsud Bonnici (Groningeni Egyetem), Charlotte Anne (jogász, INTERPOL), Djamila Ben-Miloud (Európai Bizottság), Fabrizio Turchi (CNR-ITTIG, Olaszország) és Nikolaos Matskanis (CETIC, Belgium).

A gyakorlat

A második rész sokkal gyakorlatiasabb volt és panelvitákból állt. Az első panelvita az EIO és az MLA eljárások között gyakorlati együttélésről szólt bírói és ügyészi nézőpontból, a második ugyanerről védőügyvédi nézőpontból és a harmadik a magánszervezetek által kezelt adatok nyomozati hozzáféréséről, pl. ISPs.

A védőügyvédek paneljét Simone Cuomo, a CCBE senior jogtanácsosa vezette és olyan magas rangú CCBE tagok vettek rész benne, mint James Mac Guill (alelnök), Jiří Novák (a CCBE IT bizottság elnöke) és Iain Mitchell QC (a CCBE Megfigyelési bizottságának elnöke).

Ez a panel több szemszögből vitatta meg a projektet, nevezetesen a CCBE kérdőívét, mely az ügyvédek közti adatcserére vonatkozott az EIO esetében, és azok ügyvédeket érintő lehetséges különös aspektusait (beleértve a védői jogokat), melyeket figyelembe kell venni, amikor az EIO és ML eljárások digitalizációja történik.