A több meghökkentő elemet tartalmazó törvénytervezettel részletesen foglalkoztunk egy korábbi közleményünkben: Sérülhetnek a gyógyszerészek alapvető emberi jogai - És az őket képviselő ügyvédek jogai is?, amely ide kattintva olvasható.

A módosító csomag megváltoztatná a gyógyszerforgalmazásról szóló jogszabályt is. Az államfő ezen rendelkezés ellenőrzést érintő módosításával nem ért egyet, olvasható az államfő visszaküldő levelében a Köztársasági Elnöki Hivatal honlapján.

Január elsejétől az összes magyarországi patikában gyógyszerésznek kell lennie a többségi tulajdonosnak. A november 22-én elfogadott módosítás szerint az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) jogosult lesz ellenőrizni a gyógyszertárat működtető gazdasági társaság tulajdonosi szerkezetét, törvényes képviseletét, társasági szerződését vagy alapító okiratát. Megnézhetik például, hogy a társasági szerződés mögött nincs-e szindikátusi megállapodás vagy offshore-cég. Ha valamit nem találnak rendben, vissza is vonhatják a patika működési engedélyét.

A módosítás szerint az OGYÉI a patikák ellenőrzésekkor bármilyen helyszínt átkutathat, oda önhatalmúlag, a tulajdonos vagy az ott tartózkodók akarata ellenére beléphet, lezárt helyiséget felnyithat. A hatóság ilyenkor magyarázatra kötelezhet ügyfelet vagy alkalmazottat magáncélú, magánhasználatú helyiségekben, akár járművekben is folytathat helyszíni ellenőrzést.

Az államfő szerint ezen előírás széles körű, az állampolgárok alaptörvényben foglalt jogait is érintő jogosítványokat ad az egészségügyi államigazgatási szervnek, ugyanakkor nem tartalmaz garanciákat arra, hogy az alkalmas a cél elérésére és azzal arányos is.

Mivel ebben az esetben a házkutatás elrendeléséhez, helyiség, épület, jármű átvizsgálásához hiányzik ez az alapvető elem, így az nem felel meg az Alkotmánybíróság által kidolgozott feltételeknek az alapvető jogok korlátozására, írja Áder. Ennek értelmében ugyanis az állam akkor nyúlhat az alapjog korlátozásának eszközéhez, ha másik alapvető jog és szabadság védelme vagy érvényesülése, illetve egyéb alkotmányos érték védelme más módon nem érhető el.

Levlében Áder János utal az Alkotmánybíróság egy 2008-as döntésére, amely ugyanezen törvény egy korábbi, szintén házkutatást lehetővé tevő módosítását vizsgálta. Ebben az Ab is kimondta, hogy a helyszín átkutatása egy szükséges eszköz lehet, de az csak akkor felel meg az alkotmánynak, ha alkalmas a cél elérésére és azzal arányos is, ezt pedig garanciális elemek biztosítják. Az Ab akkor ilyen garanciának ítélte, hogy házkutatásra csak előzetes bírói engedéllyel kerülhet sor.

A köztársasági elnök arra kérte az Országgyűlést, hogy a törvény újratárgyalása során, a szabályozást áttekintve olyan előírásokat állapítson meg, amelyek megfelelnek az alapjog korlátozásával szemben támasztott alkotmányos követelményeknek.