Az immár második alkalommal megrendezett Magyar Versenyjogi Fórum megnyitó beszédében Juhász Miklós , a Gazdasági Versenyhivatal elnöke (képünkön) bejelentette, hogy a hivatal fokozott figyelemmel kíséri a digitális térben előforduló jelenségeket, különös tekintettel azok fogyasztóvédelmi szempontjaira. A GVH az idén három kiemelt témára összpontosít: az adatalapú gazdasággal összefüggő kérdések hatékony megválaszolására versenyhatósági eszközökkel, a növekvő számú fúziós eljárások ügyfélbarát kezelésére, valamint a GVH-val kialakítható együttműködés lehetőségekre a kkv-k számára.

Dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, a Magyar Versenyjogi Egyesület elnöke (képünkön) előadásában megerősítette, hogy a digitális forradalom paradigmaváltást hozott a legtöbb piacon és iparágban, ugyanakkor új kihívásokat jelent a versenyhatóságok számára is. Kulcsfontosságúnak minősítette, hogy a jogalkalmazó a fúziós és egyéb versenyjogi ügyekben úgy alkalmazza a versenykorlátozást tiltó szabályokat, hogy azzal ne akadályozza, sőt, elősegítse a technológia fejlődését.


A konferencia nyitó előadásában Andreas Mundt, a német szövetségi versenyhatóság, a Bundeskartellamt elnöke (képünkön) a big data-hoz és az adatalapú gazdasághoz kapcsolódó versenyellenes magatartásokra fókuszált, példákkal illusztrálva olyan eseteket is, amelyeknél az adatvédelem és a tisztességtelen szerződési feltételek versenyjogi jelentőséget nyerhetnek.Csiszár Pál, az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságának igazgatója (képünkön) vezetésével a fúziós rezsim változásaival foglalkozó panel tagjai egyetértettek abban, hogy a megújult eljárásrend célja a – versenyjogi szempontból – problémamentes fúziók gyorsítása, illetve a hatékonyabb eljárás a versenyaggályokat felvető fúzióknál.Dr. Berke Barna, az EU Törvényszék bírája (képünkön) a versenyjogi esetjog alapján mutatta be a bírósági felülvizsgálat jellegéről és intenzitásáról szóló folyamatos diskurzust, hozzátéve, hogy az EU Törvényszék ugyan ma már nem döntően versenyjogi ügyek fóruma, ám továbbra is jelentős szerepet játszik, miközben más ügycsoportokban is megjelenik a gazdasági-piaci verseny szempontjai szerinti értékelés.


A versenyjogi hatósággal kialakítható együttműködés formái, pl. az engedékenység, az egyezség, vagy éppen a kötelezettségvállalás lehetőségei elősegítik a versenyjogsértő cselekmények eredményes feltárását és a versenyfelügyeleti eljárások hatékony befejezését. A témával foglalkozó panel résztvevői egyetértettek abban, hogy egy ilyen kooperáció mindkét fél számára hasznos lehet, hiszen növeli a hatóság eredményességét, míg az eljárás alá vontak enyhébb szankciókkal szembesülhetnek, vagy el is kerülhetik a felelősségre vonást egyes esetekben.