Úgy látszik, az üggyel több (szakmai) síkon foglalkoznak egyidejűleg, és a véglegesen kialakított megoldás még nem született meg, bármennyire is - sajnálatosan - abszurd a helyzet.

Egyik ügyvéd olvasónk arról tájékoztatta szerkesztőségünket, miszerint ma (február 7-én) délután a XVI. kerületi hivatal egyik vezetőjétől olyan tájékoztatást kapott, hogy az esetében 2018. január 29-én elutasított ügyében továbbra is kötelező az üres oldal aláírása (ellenjegyzése, lepecsételése és számozása). Ezen álláspontjukat addig fenntartják, amig az ügyben jogszabálymódosítás konkrétan nem rendelkezik.

A bejegyzést (a közleményt), töröltük, amint megtudunk valami vélegeset, visszatérünk rá.

* * * * * * *

Eredeti közleményünkben - a BÜK híradása nyomán megírtuk, hogy az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi és magánjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkára, a BÜK-től érkezett, 2018. január 5-i keletezésű megkeresése nyomán január 25-én hivatalosan tájékoztatta a BÜK-öt a Földművelésügyi Minisztérium jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkára számára kialakított, az Ügyvédi tevékenységről szóló törvény 43. § (2) bekezdés a) és b) pontjaival kapcsolatos jogértelmezéséről. A BÜK elnöke ugyanis azért kért intézkedést, mert a Fővárosi Földhivatal illetékes főosztálya szerint az okiratok üres hátoldalait folyamatos lapszámozással és a felek szignójával kell ellátni, ha az nem az ügyvéd által összefűzött formában kerül benyújtásra – közölte honlapján a Budapesti Ügyvédi Kamara.

Az IM-tájékoztatás lényege: a Fővárosi Földhivatal illetékes főosztályának jogértelmezése az IM szerint téves. Üres hátoldalt tehát sem szignózni, sem oldalszámozni nem kell.

Az állásfoglalás szerint az adathordozó papírlap és az “okirat” eltérő fogalmak. A hordozó csak abban a részében tartozik az okirathoz, amely részében okirati tartalmat jeleníti meg, ideértve természetesen az okirat mellékleteit is. A hordozónak az a része, amelyen okirati tartalom nincs, fogalmilag tehát nem része az okiratnak. Tartalom nélküli okirat nem létezik. A felek gondolati tartalmát nem hordozó üres lapoldal nem az okiratnak, hanem csak az adathordozónak része, azt sem szignózni, sem folyamatos oldalszámozással ellátni nem kell. Kérte a földügyi tárca helyettes államtitkárát, hogy a megfelelő eszközökkel szíveskedjen előmozdítani a jogalkotói célnak megfelelő egységes jogalkalmazói gyakorlat kialakítását.

Az állásfoglalás alapján a Földművelésügyi Minisztériumtól a BÜK várja a 2017-ben ellenjegyzett, de az ingatlan-nyilvántartáshoz csak 2018-ban benyújtott okiratok ellenjegyzésének problémájára is kiterjedő, a helyes joggyakorlat kialakítására vonatkozóan intézkedést tartalmazó lépést is.