dr. Hajdu-Dudás Mária

Az Adózóna olvasójának kérdése így szólt: "Állandó délelőttös műszakú munkavállalókkal kell-e külön szerződést/megállapodást kötni abban az esetben, ha egy bizonyos munkát csak délután tudnak elvégezni? Nem a telephelyen végzett munka, a munkaterületen csak délután dolgozhatnak, így a munkaidejük 7.30-16.00 helyett 13.00-21.00, a munka elvégzésének időtartama alatt. Amennyiben szükséges, kell-e konkrét naptári időszakot megadni, vagy elegendő a kezdő dátum és például "a munka befejezte" meghatározás?"

A munkaidőt az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményére, valamint a munka jellegére figyelemmel a munkáltató osztja be [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény (Mt.) 97. § (1) bekezdése] azzal, hogy a munkaidő-beosztást legalább egy hétre, a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően legalább százhatvannyolc órával korábban írásban közli - válaszolt a kérdésekre dr. Hajdu-Dudás Mária ügyvéd.

A munkaidő beosztásához, megszervezéséhez, a munkaidőkeret bevezetéséhez, módosításához, eltörléséhez nincs szükség a munkavállaló hozzájárulására, melyből következően azt semmiképpen ne rendezzük a munkaszerződésben! Ha mégis így tesz a munkáltató, akkor elveszti ezen jogát, és minden egyes módosításhoz kérnie kell a munkavállaló hozzájárulását, amit nem biztos, hogy sikerül beszerezni.

Azaz, ha a kérdés szerinti esetben a munkáltató élt a munkarend meghatározásának jogával, akkor a fenti, beosztás közlésére vonatkozó szabály betartásával nyugodtan beoszthatja a munkavállalókat délutánra. (Ha a munkaszerződés tartalmazná a munkarendet, akkor az kizárólag a munkavállaló hozzájárulásával módosítható).

A munkaidő-beosztást napra pontosan meg kell határozni, beleértve a kezdő és a befejező napot is. Ez azért lényeges, mert ehhez szorosan kapcsolódik a munkaidőkeret vagy az elszámolási időszak, és így lehet megítélni azt is, hogy esetlegesen keletkezett-e rendkívüli munkaidő.