A Fővárosi Főügyészség szervezeti felépítése az alábbiak szerint módosult:

1. A Fővárosi Főügyészség Gazdasági Bűnügyek Osztálya hatáskörébe tartozik a feljelentés elbírálásával, a nyomozás felügyeletével és a vádelőkészítéssel, valamint a vádemeléssel kapcsolatos feladatok ellátása a törvényszék hatáskörébe tartozó

a) gazdasági bűncselekmények (1978. évi IV. törvény XVII. fejezet),

b) költségvetést károsító bűncselekmények (Btk. XXXIX. fejezet),

c) pénzmosás (Btk. XL. fejezet),

d) gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények (Btk. XLI. fejezet),

e) vagyon elleni bűncselekmények (Btk. XXXVI. fejezet, 1978. évi IV. törvény XVIII. fejezet) közül a hűtlen kezelés (Btk. 376. §, 1978. évi IV. törvény 319. §) és a hanyag kezelés (Btk. 377. §, 1978. évi IV. törvény 320. §) miatt indult büntetőeljárásokban. Az osztály a Budapesti IX. Kerületi Ügyészség Gazdasági Bűnügyek Részlege tekintetében ellátja a feljelentés elbírálásával, a nyomozás felügyeletével, a vádelőkészítéssel és a vádemeléssel kapcsolatos másodfokú ügyészi feladatokat is.

2. A Fővárosi Főügyészség Kiemelt és Gazdasági Ügyek Osztályának elnevezése Kiemelt és Korrupciós Ügyek Osztályra változott. Az osztály hatáskörébe tartozik

a) a feljelentés elbírálásával, a nyomozás felügyelettel és a vádelőkészítéssel, valamint a vádemeléssel kapcsolatos feladatok ellátása a törvényszék hatáskörébe tartozó közélet tisztasága elleni bűncselekmények (1978. évi IV. törvény XV. fejezet VII. cím) és korrupciós bűncselekmények (Btk. XXVII. fejezet), a terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261. §, Btk. 314-316. §), terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §) és terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §) miatt indult büntetőeljárásokban,

b) a kerületi bíróság hatáskörébe tartozó közélet tisztasága elleni bűncselekmények (1978. évi IV. törvény XV. fejezet VII. cím) és korrupciós bűncselekmények (Btk. XXVII. fejezet) miatt indított ügyekben, valamint a Budapesti Nyomozó Ügyészség eljárásaiban a feljelentés elbírálásával, a nyomozás felügyeletével, a vádelőkészítéssel és a vádemeléssel kapcsolatos másodfokú ügyészi feladatok ellátása.

3. A Budapesti IX. Kerületi Ügyészség Gazdasági Bűnügyek Részlege hatáskörébe tartozik a feljelentések elbírálásával, a nyomozás törvényessége feletti felügyelettel, a vádelőkészítéssel, a vádemeléssel, a vádképviselettel, valamint a 2016. szeptember 1. napját követően benyújtott vádiratok esetén valamennyi bíróság előtti tevékenységgel kapcsolatos első fokú ügyészi feladatok ellátása a főváros illetékességi területén elkövetett, kerületi bírósági hatáskörbe tartozó

a) gazdasági bűncselekmények (1978. évi IV. törvény XVII. fejezet),

b) a Btk. XXXVIII. fejezetében rögzített bűncselekmények (Pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények)

c) költségvetést károsító bűncselekmények (Btk. XXXIX. fejezet),

d) pénzmosás (Btk. XL. fejezet),

e) gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények (Btk. XLI. fejezet),

f) a Btk. XLII. fejezetében (Fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmények) rögzített bűncselekmények,

g) a Btk. XLIII. fejezetében (Tiltott adatszerzés és információs rendszer elleni bűncselekmények) rögzített bűncselekmények és a

h) vagyon elleni bűncselekmények (Btk. XXXVI. fejezet, 1978. évi IV. törvény XVIII. fejezet) közül a hűtlen kezelés (Btk. 376. §, 1978. évi IV. törvény 319. §) és a hanyag kezelés (Btk. 377. §, 1978. évi IV. törvény 320. §) és a gazdasági csalás (Btk. 374. §) miatt indult büntetőeljárásokban.

A Be. 17. § (5) és (6) bekezdésében felsorolt további bűncselekmények esetében a korábbi illetékességi szabályok nem változtak.

A 2016. szeptember 1. napja előtt benyújtott vádiratok vonatkozásában a vádképviseleti és az egyéb bíróság előtti tevékenységgel kapcsolatos elsőfokú ügyészi feladatokat – külön főügyészi kijelölés hiányában – a továbbiakban is a vádiratot benyújtó ügyészségek látják el.

A Fővárosi Főügyészség Kiemelt és Korrupciós Ügyek Osztálya és a Fővárosi Főügyészség Gazdasági Bűnügyek Osztálya a Fővárosi Főügyészség székhelyén érhető el (1054 Budapest, Akadémia utca 13., 1881 Budapest, Pf.: 13., tel.: (1) 472-4000, e-mail: fov.fou@mku.hu), a Budapesti IX. Kerületi Ügyészség Gazdasági Bűnügyek Részlegének elérhetőségei: 1081 Budapest, Csokonai u. 6., tel.: (1) 210-9450, fax.: (1) 210-0027.