Meghívó szerinti napirend:

 1. A Főtitkár, az Elnök és az Elnökség beszámolói
 2. Vendégfelszólalások
 3. Eötvös-díj és egyéb kamarai elismerések átadása
 4. A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
 5. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója, a 2015. évi gazdálkodás, illetve a 2016. év előirányzatainak ismertetése
 6. A Fegyelmi Bizottság beszámolója
 7. Az Etikai Bizottság beszámolója
 8. A Tagfelvételi Bizottság beszámolója
 9. Az Összeférhetetlenségi Bizottság beszámolója
 10. Az Oktatási Bizottság beszámolója
 11. A Szociális és Jóléti Bizottság beszámolója
 12. A Nemzetközi Bizottság beszámolója
 13. Vita és határozatok a beszámolókról
 14. A Kamara 2016. évi költségvetésének elfogadása

A közgyűlés határozatképességével kapcsolatos figyelmeztetés: a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a Kamara tagjainak több mint fele jelen van. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a legalább 8 nappal későbbre, azonos napirenddel összehívott közgyűlés – a megjelentek számára tekintet nélkül – határozatképes.

Határozatképtelenség esetére kitűzött, megismételt közgyűlés időpontja és helye: 2016. május 6. (péntek) 10 óra, helyszín: 1055 Budapest, Szalay utca 7., a Kamara díszterme.

A meghívó meghirdetésének módja: a Kamara honlapján (honlap), a kamarai elektronikus hírlevél útján (hírlevél), a Pesti Ügyvédben, a kamarai hirdetőtáblán és a honlapon, a „Közgyűlések” fejezet (oldal) alatt.

Előterjesztések és közgyűlési határozatok közlésének módja: a honlapon, a “Közgyűlések” fejezet (oldal) alatt. A személy szerint érintettekkel a honlapnak a csak az illető által elérhető elektronikus ügyintézési felületén, és a Kamaránál bejelentett e-mail címe útján.