A konferencia időpontja: 2016. november 22. (kedd),

Helyszín: a Magyarországi Református Egyház Zsinatának tanácsterme (1146 Budapest, Abonyi utca 21.)

Regisztráció: a rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött; a részvételi szándékot legkésőbb 2016. november 18. (péntek) napjáig a konferencia.ajk@kre.hu e-mail címre szíveskedjen jelezni a név, beosztás, intézmény, e-mail cím megjelölésével.

A PROGRAM

8.30 Regisztráció

9.00-9.15 Rektori és dékáni köszöntő

9.15-11.00 Előadások

 • A vallásszabadság alkotmányos dimenziói - Dr. Pap András László , tudományos tanácsadó, MTA TK Jogtudományi Intézet, MTA doktora egyetemi tanár
 • Az iszlám vallás hazai elismeréséről szóló 1916. évi XVII. tc. létrejötte és jogdogmatikai elemzése - Dr. Stipta István , egyetemi tanár, KRE/ÁJK
 • Bosznia okkupálásától az Iszlám törvényi elfogadásáig, avagy a modern kori Iszlám története a Monarchiában - Bolek Zoltán , a Magyar Iszlám Közösség elnöke, író-történész
 • Saria: tévhit és valóság - Sulok Zoltán Szabolcs , a Magyarországi Muszlimok Egyházának elnöke
 • Blaszfémia és szólásszabadság Európában – az iszlám szemszögéből - Dr. Koltay András egyetemi docens, PPKE/JÁK

11.00-11.30 Kávészünet

11.30-12.45 Előadások

 • Iszlám-kép és történelemtanítás Magyarországon - Dr. Fazekas Csaba egyetemi docens, Miskolci Egyetem BTK Politikatudományi Intézet
 • Erdély jogtörténete és az iszlám vallás - Dr. Nagy Péter egyetemi tanársegéd, doktorandusz, KRE/ÁJK
 • Az iszlám és a pártállam – állambiztonsági iratok tükrében - Dr. Köbel Szilvia tudományos főmunkatárs, ÁBTL, megbízott oktató, KRE/ÁJK
 • A magyarországi muszlim közösségek státusa a hatályos egyházügyi törvény szerint - Dr. Fedor Tibor főosztályvezető, EMMI, Egyházi Koordinációs és Kapcsolattartási Főosztály

12.45-13.30 Ebédszünet

13.30-15.00 Előadások

 • A muszlim vallási kisebbség elismerése Olaszországban - Páger Anna nemzetközi tanulmányok szakértő, mester szakos hallgató, CEU
 • Nem tréfadolog – Karikatúra-ügyek a strasbourgi mérlegen - Dr. Szilágyi Emese tudományos segédmunkatárs, MTA TK Jogtudományi Intézet

Fórumbeszélgetés teológusok, jogászok, kutatók részvételével

* * * * * * * * * * * * * *

A szerkesztő jegyzete

További hasznos források a muszlimok magyarországi történetéről itt:

Jelenlegi helyzetükről itt:

Címfotónkon: A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (a katolikusok kivételével valamennyi keresztény egyház felekezetközi szervezete) Vallásközi és Dialógus Bizottsága idén is, ezúttal 2016. május 20-án ellátogatott a Magyarországi Muszlimok Egyházához, ahová elment Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök, az Ökumenikus Tanács alelnöke is. Jelen voltak a pénteki nagyimán, majd megbeszélést folytattak Sulok Zoltán Szabolcs elnökkel és Al-Sabai Abdulghani mecsetigazgatóval.

További részletek a megbeszélésről ide kattintva olvashatók.