Dr. Vízkelety Mariann (képünkön) kifejtette, hogy a magyar kormány által 2014-ben meghirdetett eljárásjogi reform keretében sor kerül a polgári perrendtartás és a közigazgatási perrendtartás szétválasztására.

A jogszabályi változások a jogalkalmazók, így különösen a bíróságok munkájában is változásokat hoznak, ennek részleteiről még jelenleg is egyeztetések zajlanak. Az igazságügyi kormányzat által tervezett módosítások a bíróságok szervezetét és a bírák jogállását is érintik, az Igazságügyi Minisztérium éppen ezért folytat egyeztetéseket az elképzelésekről.

Az e folyamat részeként megvalósult megbeszélésen az Egyesület képviselői ismertették a munkaügyi bíráskodás jövőjével kapcsolatos javaslataikat.