Dr. Orosz Árpád (képünkön) három régióban – törvényszéki és járás(kerületi) bírósági szinteken – elvégzett pilot vizsgálatot ismertetve elmondta: a peres ügyérkezés közel 32%-kal csökkent 2018. első félévében a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva.

Az ügyérkezés, illetve a hatáskör viszonyát elemezve rámutatott: az új Pp. hatásköri szabályai egyelőre elenyésző hatású változással jártak.

A kódex okozta főbb változásokat felvázolva beszélt a törvényszékek általános hatásköréről, az osztott perszerkezetről, az anyagi pervezetésről, a jogcímhez kötöttségről, illetve a felülvizsgálatra vonatkozó befogadási eljárásról.

A Polgári Kollégium helyettes vezetője ismertette a Kúria intézkedéseit, amelyeket az új perrendtartási törvény hatályba lépése tett szükségessé. A legfőbb bírói fórum két jogegységi határozatot hozott, kollégiumi véleményt alkotott, a Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Tanácskozása, illetve az új Pp. jogértelmezési kérdéseivel foglalkozó konzultációs testület állásfoglalásokat tett közzé.

Dr. Orosz Árpád felvetette: elkerülhetetlen az illetéktörvény és a nyomtatványrendelet módosítása, valamint a tapasztalatok alapján később szükség lehet az új perrendtartási törvény módosítására is.