A Fővárosi Ítélőtábla mind az ide érkezett ügyek száma, mind a bírák és igazságügyi alkalmazottak létszáma alapján egyedülállóan nagy a többi ítélőtáblához viszonyítva. A 2015. évben országosan 17920 ügy érkezett az ítélőtáblákhoz, ebből 25% (9425 ügy) a fővárosihoz. Az ügyek közül 9674-et fejeztek be, ez több mint amennyi érkezett, és a folyamatban lévő ügyek száma is csökkent 8%-kal az előző évihez képest. Az adatok azt mutatják, hogy az elmúlt évben egy tanács átlagosan 403 ügyet fejezett be.

Dr. Ribai Csilla (képünkön) úgy értékelte: a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiumának szakmai tevékenysége magas színvonalú. Az érdemben elbírált felülvizsgálati ügyek több mint 90%-a hatályában fenntartással végződött (33 ügy). Az összes felülvizsgálati ügy (131 ügy) nagy része (94 ügy) egyéb elintézést nyert, ami a felülvizsgálat elutasítását, tehát az indítvány felülvizsgálatra alkalmatlanságát jelenti. Az összes határozatot figyelembe véve (573 ügy) a Polgári Kollégium tekintetében a Kúria 346 esetben hatályában fenntartotta a Fővárosi Ítélőtábla jogerős határozatát, 126 esetben pedig elutasította a felülvizsgálati kérelmet.

Megállapítása szerint évről évre javuló tendenciát mutatnak a normál büntető peres ügyek időszerűségi mutatói. 2015. december 31. napján 13 darab egy éven túl folyamatban lévő ügy maradt, amely az összes folyamatos ügy 4,6%-a. A katonai tanácsnál fennálló folyamatos ügyérkezés növekedése ellenére csupán 3 darab egy éven túl folyamatban lévő ügy volt tavaly év végén. A polgári ügyszakban a perek 80%-a egy éven belül befejeződött, így az egy éven túl folyamatban lévő ügyek száma 74,2%-kal csökkent.

Ahogí elmondta: a Fővárosi Ítélőtábla nagy hangsúlyt fektet a bírák és az igazságügyi alkalmazottak továbbképzésére –, majd megjegyezte: jövőbeni terveik közt szerepel a magas szintű szakmai színvonal fenntartása is.

Egyebek mellett célul tűzték ki az időszerűség további javítását, az egy éven túl folyamatban lévő ügyek számának csökkentését, az ügyfelekkel való kapcsolattartás színvonalának emelését, a panaszügyintézés időtartamának csökkentését, továbbá nagy hangsúlyt kívánnak fektetni a sajtókapcsolatokra és a közvélemény gyors informálására.


Trappné dr. Kiszely Rita, az Országos Bírói Tanács (OBT) tagja elmondta: tavaly lépett hatályba a bírák etikai kódexe, és hamarosan, két-három hónapon belül hatályba fog lépni az elkészült integritási szabályzat. Ez - megítélése szerint - meghatározza az integritási veszélyhelyzeteket, a visszaélések kezelését, foglalkozik az összeférhetetlenség és a mentelmi jog ide tartozó kérdéseivel, a korrupciós kockázatok kezelésével és hangsúlyozza azt is, hogy a fennálló szervezeti és személyi integritáshelyzet eddig elért eredményeit meg kell őrizni. Azon meggyőződésének adott hangot, hogy ezzel az etikai kódexre épülve egy nemzetközileg egységes rendszer jön létre.


A Fővárosi Ítélőtábla kiemelt jelentőségét hangsúlyozta dr. Gyarmathy Judit, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökhelyettese. Illetékességi területén négy olyan bíróság található – a Fővárosi Törvényszék, a Budapest Környéki Törvényszék, a Balassagyarmati Törvényszék és a Székesfehérvári Törvényszék –, amely közül kettő, a FT és a BKT létszámát és ügyforgalmát illetően kiemelkedően nagy az ország többi bíróságához képest, és emiatt a Fővárosi Ítélőtáblának fellebbviteli bíróságként kiemelt jelentőségű ügyteherrel kell megbirkóznia.

A civilisztikát érintően a devizahiteles ügyek kapcsán szembesültek a legnagyobb kihívásokkal nem csak az elmúlt évben, hanem 2014-ben is. A legnagyobb dömping 2013-ban indult, 2014-ben csúcsosodott ki, a 2015-ös évben pedig stagnáló számot mutatott – mondta.

Emlékeztetett a szolgáltató bíróság programra, amely egyebek közt célul tűzte ki a régi ügyek mielőbbi befejezését. A március 31-ei állapot szerint országosan a régi ügyek több mint 20 %-kát ledolgozták a bírságok. Mint mondta: ez a program nem fejeződött be, továbbra is előtérbe helyezik a régi ügyek figyelését.