Egyértelműen rögzít azt a kamarai álláspontot dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke. Ennek lényege:

a rendeletet úgy kell értelmezni, hogy az a legszükségesebb esetben lehetővé teszi, hogy az ügyfelek ügyvédhez forduljanak a kijárási korlátozás ideje alatt is. Az értelemszerűen nem vitás, hogy az ügyvéd eljárhat.

A dr. Gulyás Gergelynek, a Miniszterelnökséget vezető miniszternek és dr. Varga Judit igazágügyi miniszternek megküldött levélben a MÜK elnöke emlékeztet arra, hogy a ma, március 27-én, a Magyar Közlönyben megjelent, a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 3. §-a alapján lakóhely, tartózkodási hely, illetve magánlakás elhagyására csak a rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

A rendeletnek az alapos indokokat felsoroló 4. § (1) bekezdés r) pontja alapján ilyen oknak minősül a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így a hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele.

Természetesen a fennálló veszélyhelyzetben is biztosítani kell különösen az Alaptörvényből fakadó védelemhez való jogot, a jogügyletek biztonságának az érvényesülését, valamint általában az ügyfél jogai és jogos érdekei érvényesítésének az elősegítését - szögezi le a MÜK elnöke

Erre is tekintettel

a MÜK jogi álláspontja az, hogy az r) pont szerinti felsorolás az ügyintézés tekintetében csak példa jellegű, azaz ennek megfelelően a lakóhely, tartózkodási hely, illetve magánlakás elhagyása a legszükségesebb esetekben – így különösen a büntetőeljárási cselekményeket megelőzően a szabadságkorlátozással járó kényszerintézkedés hatálya alatt nem álló terhelt és védő közötti kommunikáció, a végintézkedés, a kiemelten bizalmi jellegű, ügyvédi ellenjegyzéshez kötött szerződések megkötése, a határidőhöz kötött jognyilatkozatok megtétele, valamint az r) pont hatálya alá tartozó más szerv előtt intézendő ügyek intézésében való ügyvédi közreműködésre vonatkozó ügyvédi meghatalmazás adása – az ügyvédi jogi szolgáltatás igénybe vétele céljából a rendelet alapján szintén lehetséges.

Levelében a MÜK elnöke kérte a kormány megszólított két képviselőjét a kamarai jogi álláspont megerősítésére.