Cégbírák ajánlják ügyvédeknek

  1. Ha a 3 millió forintot el nem érő törzstőkéjű cég a Ptk. hatálya alá tőkeemeléssel helyezkedik és egyidejűleg más - nem a Ptk.-nak való megfelelést szolgáló - módosítást is kér bejegyezni, a fizetendő illeték összege a Fővárosi Törvényszék jogértelmezése szerint 15 000 Ft. Érdemes azonban tisztában lenni azzal, hogy fentiekkel ellentétes álláspontra helyezkedett a Fővárosi Ítélőtábla, amely szerint az illeték mértéke ilyen esetben 40 000 Ft (14. Cgf. 47 075/2014/2.). Az indokolás lényege megtekinthető a Jogászvilág oldalán. A fentiek miatt az ügyvédi megbízási szerződésben érdemes erre a kockázatra kioktatni a megbízókat.
  2. A tőkeemelés illetékigazolása is felhasználható egyszerű változásbejegyzési eljárásban. Ilyen esetben célszerű egyéb iratként egy külön kérelmet is csatolni a különbözet visszatérítéséről való rendelkezésre.
  3. Egyszemélyes társaság ügyvezetője is elláthatja feladatait munkaviszonyban. A BH 2004. 332. eseti döntésben kifejtett álláspont - tekintettel arra, hogy a már hatályban nem lévő Gt. 22. § (3) bekezdésében foglalt szabály későbbi hatályú, mint a BH által hivatkozott jogszabály, továbbá az új Ptk. diszpozitivitására - már nem irányadó.
  4. A létesítő okirat tartalmazhat 8 napnál rövidebb határidőt az ülés tartása nélküli határozathozatalra. (Ptk. 3:20. § (1) bekezdés.)
  5. Az elektronikus kézbesítési cím bejelentése a Ptk. hatálya alá helyezkedéssel együtt nem keletkeztet illeték-, illetve közzétételi díjfizetési kötelezettséget.
  6. Ha ügyvéd a kézbesítési megbízott, és irodájának székhelye megváltozik, akkor ennek a változásnak a bejegyzését az általános szabályok szerint 30 napot belül kell kérelmezni, amely eljárás természetesen illeték- és közzétételi díj köteles. Bár a Fővárosi Törvényszék cégbírói általában elfogadják az egyszerű bejelentést is, különösen, ha a létesítő okiratot szerkesztő és az eljárásban a céget képviselő ügyvéd a kézbesítési megbízott, javasoljuk az új székhelyet okirattal - kamarai határozattal - igazolni.