A közbeszerzésekre irányadó jogszabályok a Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörévé teszik a közbeszerzéssel kapcsolatos jogorvoslatok elbírálását. A döntőbizottság határozatát közigazgatási per keretei között jogosult a bíróság felülvizsgálni.

E hatásköri szabályokra tekintettel a közbeszerzési törvény megsértésén alapuló érvénytelenségi igény polgári jogi jogviszonyokban való érvényesítésének előfeltétele, hogy a jogsértést a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy a határozatát közigazgatási perben felülvizsgáló bíróság állapítsa meg.

A közbeszerzésen alapuló vagy azzal összefüggő polgári jogi jogviszonyok tekintetében fennálló jogvitákban a polgári ügyekben eljáró bíróságnak nincs a közbeszerzési törvény által adott felhatalmazása arra, hogy a közigazgatási jogviszony e kereteit áttörje és olyan esetekben, ha a közbeszerzéssel kapcsolatos szabálytalanságok miatt eljárás nem került lefolytatásra, úgy ezt a felek között létrejött polgári jogi jogviszony kereteiben rendezze.

Amennyiben az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező fórum nem állapította meg közbeszerzési eljárásban a jogsértés tényét, az ily módon állított semmisség polgári jogi jogkövetkezményeinek levonására nincs jogi lehetőség, arra sem kereset, sem viszontkereset, sem kifogás útján nem lehet igényt alapítani (A közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény 76. § ).