Dr. Szabados János (Foto: Panpress)

A Magyar Ügyvédi Kamara Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozata 2019. évben hagyományteremtő szándékkal, díjat alapított „Pályakezdő jogász díj” néven.

A „Pályakezdő jogász díjat” a jelentkezők idén is immár hagyományosan pályázat útján nyerhetik el - tájékoztatta az Ügyvédfórum.hu-t dr. Szabados János, a Magyar Ügyvédi Kamara Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozat
titkára. A pályázatokat zsűri bírálja el, amely elbírálás során három pályázó részesülhet pénz- és/vagy tárgyjutalomban. A pályázat keretösszege 1 500 000 Ft.

Pályázati feltételek

Pályázhat a „Pályakezdő jogász díjra” 36. életévét be nem töltött kamarai jogi előadó és kamarai jogtanácsos. A pályázathoz egy rövid, a pályázó eddigi szakmai életútját, eddig elért szakmai eredményeit, kapcsolódó szakmai publikációkat is bemutató rövid szakmai önéletrajzot kell készíteni és a pályázattal együtt benyújtani (publikációnál elegendő a megjelenési hivatkozások megjelölése).

Témák a pályaművekhez

  1. Globális felmelegedés várható jogi hatásai: a) a versenyszféra és magánjog egyes intézményeiben, vagy b) a közhatalom gyakorlásban és a közszféra egyes intézményeiben
  2. Digitalizációs trendek a közhiteles nyilvántartásokban. (A jogi személyek nyilvántartásáról és a nyilvántartási eljárásról szóló 2021. évi XCII. törvény és az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény és kapcsolódó jogszabályok újításai és a várható hatásuk elemzése.)
  3. Pályakezdőként elért kiemelkedő szakmai teljesítményük bemutatása pályamű keretében.
  4. Covid mögöttem, Covid alattam, és mi jöhet még? avagy a fokozódó pandemikus veszélyek hatásai: a) a versenyszféra területén (pl. vis maior, beszállítói láncok, kötbér kérdések, munkajogi trendek), vagy b) a közszféra területén (pl. az intézmények működése, a közhatalom gyakorlása)
  5. Műanyagok korlátozásával kapcsolatos környezetvédelmi normaalkotás várható joggyakorlati kérdései a hatósági jogalkalmazásban (pl. szankciók alkalmazhatósága)
  6. A közelgő ,,vízháború" - a magyar vízgazdálkodás speciális jogi keretei.

A pályamű formai és tartalmi követelményei

A pályaművek maximális terjedelme 1szerzői ív (egy szerzői ív negyvenezer leütés, lábjegyzetekkel és szóközökkel együtt). A pályaművek szövegét (pdf) fájlformátumban, 12-es betűmérettel, Times New Roman betűtípussal, sorkizárással, egyszeres sorközzel, 2,5 cm-es margóval kell írni. A pályaművekhez tartalomjegyzék, irodalomjegyzék csatolandó (internetes forrás esetén link megjelölés) lábjegyzet használható.

A pályázathoz opcionálisan csatolni lehet egy rövid munkáltatói vagy vezető kamarai jogtanácsosi ajánlást, ahol a kamarai jogi előadó, vagy kamarai jogtanácsos ajánlója kifejti, hogy miért tartja díjazásra érdemesnek és kiemelkedőnek a pályakezdő munkásságát. Az önéletrajz és a pályamű kötelező pályázati elemek.

A díj és a pályázat célja az is, hogy a kiemelkedő munka mellett a kiemelkedő szakmai szellemi teljesítményt is díjazza, ezért minden pályázó egy a fent felsoroltak közül általa választott témában egy rövid pályaművet is készít és nyújt be.

A pályázatokat az Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozat 2021. október 17. napjáig várja e-mailen a jogtanacsos@muknet.hu címre. A pályázathoz mellékelni kell (pdf) fájlformátumban a fent jelzett szakmai önéletrajzot, pályaművet, valamint opcionálisan a munkáltatói/vezető jogtanácsosi ajánlást. Az önéletrajznak tartalmaznia kell e-mailes és telefonos elérhetőséget ahol a pályázóval a kapcsolat felvehető.

A beérkezett pályázatokat meghívott szakemberekkel kiegészített zsűri fogja elbírálni az Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozati kibővített zárt ülése keretében 2021. novemberében. A díjazott pályázók a díjátadóról e-mail útján kapnak értesítést. A díjátadóra a remélhetőleg az idén már megtartásra kerülő Országos Ügyvéd Nap keretében kerül sor, amelyek várható időpontját a nyertes pályázókkal közölni fogjuk.

Kérdés esetén a jogtanacsos@muknet.hu címre várjuk a megkereséseket.