Címfotónkon: dr. Handó Tünde,, az OBH elnöke, jobbján: dr. Bánáti János, a MÜK elnöke, dr. Fekete Tamás, a MÜK főtitkára, dr. Török Ferenc, a MÜK titkára, a kép jobb szélén ifj. dr. Vég Tibor, a MÜK titkára

A jogalkotó döntése értelmében: nem lehet kitérni a bíróságokkal elektronikus módon történő kapcsolattartás alól - hangsúlyozta dr. Handó Tünde a Magyar Ügyvédi Kamara elnökségének ülésén, amelyen a testület elnökének, dr. Bánáti Jánosnak a meghívására vett részt február 22-én délelőtt.

Az OBH elnöke - miután részletesen elemezte a hazai bíróságok napi működésének helyzetét, az elmúlt esztendő során elért fejlesztési eredményeket - a mai akut kérdéssel foglalkozott: a bíróságokkal kötelező elektornikus kapcsolattartás júliustól bevezetendő módozatával, a köznyelvben "e-per" néven meghonosodott rendszerével.

Elmondta: a rendszer a bíróságok részéről készen áll arra, hogy július 1-jétől fogadja az ügyeket. Arra is felkészültek, hogy a váratlan technikai helyzeteket is kezelni tudják.

Kérte, hogy az ügyvédek álljanak az új módszer bevezetéséhez nyitottan. A rendszer bevezetése ellen nem lehet kitérni. A kor követelményeinek megfelelően történt a rendszer megtervezése, bevezetése. Minden lehetőség megvan arra - vélekedett -, hogy az ügyvédség, valamint minden, a jövőben a rendszer alkalmazására kötelezett gazdasági társaság, civil szervezet - megismerkedjen a rendszerrel és megtanulja annak napi alkalmazását.

Felhívta arra is a figyelmet, hogy az e-per bevezetése már sokkal korábbi, évekkel ezelőtt felvetett jogalkotói szándék, sajnálatos, hogy az üggyel kapcsolatos kérdések csak most vetődnek fel, szinte az utolsó pillanatba, s ezzel nehezebbé válik a kellő eligazodás a bonyolult ügyintézési és számítástechnikai részletekben.

Nagyon fontosnak tartja annak belátását az ügyvédség részéről, hogy korkövetelményről van szó, minden fél számára csak haszonnal járhat a rendszer megfelelő üzemeltetése. Hangsúlyozta: az OBH részéről számítanak az ügyvédség együttműködésére, a pozitív hozzáállásra, s egyben ügyfeleik kellő tájékoztatásában a rendszer értelmét illetően.

Az ügyvédek felől érkező hozzászólások felvetették: fontosnak tartották volna az e-per fokozatos bevezetését, illetve alternatív eszközként való alkalmazását egy megfelelő ideig. Azon aggodalmuknak is hangot adtak, hogy több olyan technikai anomáliát látnak jelenleg a rendszerben, amelyek nagyon megnehezítik a rendszer alkalmazását; a szoftverekben pedig sok olyan különböző megoldásokat fedeznek fel, amelyeket pedig jobb lett volna egységesen megoldani. Egyik legveszélyesebb problémának jelölték meg azt, hogy egy esetleges technikai probléma fellépése jogvesztő következményekkel járhat az adott, éppen folyamatban lévő ügyben.

Válaszában az OBH elnöke egyebek között jelezte: mindent megtesznek a rendszer használata közben felvetődő problémák megoldására. Egyben ismételten hangsúlyozta: az e-per bevezetése olyan jogalkotói, törvényes kötelezettség, amely nem előzmények nélkül bukkan fel a magyar igazságszolgáltatás gyakorlatában, s mint korszerű rendszer, az állampolgári érdekekt kívánja szolgálni. Alkalmazása elől kitérni nem lehet. Aki ezen rendszer megtanulásából, alkalmazásából lemarad, számot kell vetnie azzal, hogy akár hivatása ilyetén gyakorlásából is kimaradhat.