Dr. Györgyi Kálmánra emlékezve, az Ügyvédfórumhoz eljuttatott közleményében dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke az alábbiakat írja:

Megszomorodva értesültünk a hírről: életének nyolcvanadik évében vasárnap, hosszú, türelemmel viselt betegség után elhunyt dr. Györgyi Kálmán, volt legfőbb ügyész.

Magyarország rendszerváltozás utáni első legfőbb ügyészét 1990-ben nyolcvankét százalékos többséggel választotta meg az orsszággyűlés. Tisztségét tíz éven át töltötte be.

A magyar ügyvédség dr. Györgyi Kálmánban a kimagasló szakmai képességekkel rendelkező jogtudóst gyászolja, akiben a jog ismerete és annak társadalmi alkalmazása kivételes, magasszintű erkölcsi ítélőképességgel és a más jogászi hivatásrendek tiszteletével találkozott.

Életpályáját, szakmai értékeit, emberségét felidézve mint igaz embertől búcsúzunk tőle.