A 2015. január 1-jét követően keletkezett elhatárolt veszteség összegével – figyelemmel a Tao. tv. 17. § (1) bekezdésének az említett időponttól hatályos rendelkezésére – az adózó a következő 5 adóévben csökkentheti az adózás előtti eredményét.

A Tao. tv. 29/A. § (6) bekezdése szerinti átmeneti rendelkezés értelmében a 2014-ben kezdődő adóév utolsó napjáig keletkezett, és az adóalapnál még nem érvényesített elhatárolt veszteséget az adózó a 2014. december 31-én hatályos előírások szerint írhatja le azzal, hogy az elhatárolt veszteséget legkésőbb 2025. december 31. napját magában foglaló adóévben lehet az adózás előtti eredmény csökkentéseként érvényesíteni.

A szabályozás alapján rögzíthető, hogy a Tao. tv. 17. § (8a) bekezdése szerinti korlátozásra a 2014. adóévig keletkezett elhatárolt veszteség felhasználása során nem, csak a 2015-ben vagy az azt követő adóévekben keletkezett elhatárolt veszteség felhasználásánál kell figyelemmel lenni. Ennek alapulvételével – a feltételeknek megfelelő adózónál – a veszteségleírás az első esetben legkésőbb a 2025. december 31. napját magában foglaló adóévben, utóbbi esetben pedig legkésőbb a veszteség keletkezésétől számított ötödik adóévben érvényesíthető.